Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 02 sep. 2022

Kultur och rekreation bakom lyft i konsumtionen

Hushållens konsumtion i Sverige visade nolltillväxt under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet förra året. Detta påverkade Sveriges totala BNP-tillväxt som efter revidering visade knapp styrfart eller +0,2 procent jämfört med kvartal fyra 2021.

Under andra kvartalet var det lite bättre fart på hushållens konsumtion eller +1,6 procent upp jämfört med första kvartalet. Ser vi till olika komponenter i hushållens konsumtion spretade det som vanligt en del under andra kvartalet. Konsumtion av bostadstjänster, som vatten, uppvärmning, med mera, tog lite fart andra kvartalet likaså kläder och skor som haft en svag utveckling 2020-2021. Konsumtion av livsmedel visar en traditionell utveckling vare sig det är inflationschocker, vulkanaska eller pandemier, se nedan. Vi noterar också att restaurangbesök, efter det att restriktioner avtog något förra sommaren, har gått mer eller mindre sidledes sedan dess. I stället har konsumtionen av rekreation och kultur visat ett trendmässigt lyft under flera kvartal och bidrog med 0,7 procent till det totala utfallet på 1,6 procent andra kvartalet i år.

Som noteras nedan i diagrammet visade inte hushållens konsumtion av varor någon exceptionell negativ corona effekt under 2020. Tapeter, möbler, hushållstextilier, vitvaror, trävaror, med mera, konsumerades friskt då många skulle ägna sig åt s.k. hemarbete. I stället påverkades hushållens konsumtion av tjänster kraftigt negativt under inledningen av 2020 för att med start andra halvåret detta år ha ökat kraftigt till och med andra kvartalet i år. Denna ”upphinnarfaktor” börjar nu gradvis klinga av.

Även om konsumtionen andra kvartalet i år var påfallande stark möter hushållen en lite besvärlig situation framöver. Bostadsräntor har tickat upp, finansieringskostnader för exempelvis motorfordon eller andra varaktiga varor likaså. Adderar vi skräcken för elräkningen i vinter talar det mesta för att en sammantagen konsumtionsfest det kommande året är långt borta. En period av nödvändighetskonsumtion står för dörren medan liter mer avancerade excesser får träda tillbaka.

För juli har data för detaljhandel exkl. fordonsbränsle presenterats. Den minskade och för tredje månaden i rad. Inte ens näthandel ökade vilket i och för sig inte är förvånande efter att den nära nog exploderade under coronaperioden mellan andra kvartalet 2020 och tredje kvartalet förra året. Därefter har det varit en trendmässig resa utför. Det är inte omöjligt att hushållens konsumtion av tjänster rullar på bra under tredje kvartalet, exempelvis rekreation och kultur. Dansbandsgalor, tyska arenarockare, Göteborgstrubadurer och fotbollsderby har konsumerats rätt friskt i sommar.

Hushallens.konsumtion.png

Bostadsbyggandet sviktar

Det har aldrig varit gratis att bygga bostäder i Sverige. Än dyrare har det blivit den senaste tiden. Byggkostnadsindex för flerbostadshus är upp 12,2 procent under den korta perioden december i fjol och juli i år och med nitton procent sedan januari 2021. Med ökade finansieringskostnader, ökade priser för bygghårdvara och löner, investeringsstöd för hyresrätter som klingar av samt osäkerhet om det kommer någon cement har medfört att byggtillstånd för bostäder minskat kvartal för kvartal sedan tredje kvartalet i fjol. Som noteras i diagrammet nedan tenderar tillstånden att leda utvecklingen för Sveriges bostadsinvesteringar enligt nationalräkenskaperna med två till tre kvartal. När Sverige är i behov av fler bostäder ser det inget vidare ut. En hel del teknikföretag påverkas negativt av detta som tillverkare av VVS-hårdvara m.m. även om alla inte enkom lever av nybyggnation av bostäder.

Byggtillstand-byggkostnadsindex.png