Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Fordon och kemi bakom industrins lyft i juli

Juli är alltid en svårtolkad månad vad gäller aktiviteten i industrin och i Sveriges näringsliv. Många stänger ner hela eller delar av denna månad för några veckors vila samtidigt som man passar på att smörja maskinparken. Produktionsnivån i juli är därmed den lägsta under ett kalenderår. Det finns dock en hel del matematiska metoder för att tortera data så att det inte ser ut som om juli i det närmaste är en stängd månad.


Ekonomisk analys
09 sep. 2022
Sakområde:

Industriproduktionen i juli i siffror från SCB denna vecka visar ett rejält produktionslyft jämfört med juni enligt säsongsrensade data. Problemet var att bidraget kom från en handfull delbranscher eller kemi/läkemedel samt maskin- och motorfordonsindustri. För motorfordon har det som vi tidigare påpekat varit rejält hoppigt månad för månad. Uppenbarligen rullade det in lite fler bristkomponenter än förväntat och den säsongsrensade produktionsnivån fick ett lyft i juli. Kemi och läkemedel har gått riktigt bra sedan lång tid tillbaka. I juli var här den justerade produktionsnivån 43 procent högre i volym än juli förra året. Övriga industribranscher visade antingen små förändringar inom felmarginalen jämfört med juni eller signifikanta minskningar som i livsmedelsindustri samt stål och metallverk.

Teknikföretagen ser inte med tillförsikt på utvecklingen för industrin det närmaste halvåret. Energielände, genomförda och förväntade räntehöjningar samt att komponent- och logistikproblem inte är avskrivna från dagordningen kommer inverka negativt.

För tjänstesektorn har det varit trögare än i industrin. Den sammantagna produktionsnivån (exkl bank och försäkring) var på samma nivå i både juni och juli som i maj i år. Transportsektorn samt s.k. företagstjänster har haft svårt att öka sin produktion. Hotell och restaurang har i stället visat en remarkabel tillväxt under loppet av 2022.

För juridiska-, ekonomiska-, tekniska- och IT-konsulter (merparten av s.k företagstjänster) var bristen på arbetskraft enligt Konjunkturinstitutet undersökning för andra kvartalet i år på eller nära tidigare konjunkturtoppar 2007 respektive 2018. Ytterligare personal kan bli svårt att få tag på i önskad omfattning även om antalet anställda för dessa konsulter ökade mellan första och andra kvartalet i år. Utan att höja priserna allt för mycket är ökat antal anställda en av få möjligheter att kunna växa. För tjänstesektorn sammantaget ligger bristen på arbetskraft på den högsta nivån sedan serien startade år 2003.

Andel-foretag-med-brist-pa-arbetskraft.png


Senaste ekonomiska analyserna