Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Världshandeln steg ännu i januari med särskilt drag från Kina

Världshandeln med bearbetade varor steg ytterligare i januari, med 2,6 procent från december, och nådde därmed den högsta nivån sedan oktober 2018, enligt CPB World Trade Monitor [1] . Det var främst Kinas import- respektive exportvolym som bidrog till uppgången.


Ekonomisk analys
26 mars 2021
Sakområde:

Ökade leveransstörningar med brist på containrar samt brist på olika komponenter som insatsvaror till industrins produktion syns ännu inte i denna statistik över världshandeln, men lär visa sig i februari eller mars då denna bristsituation blivit mer akut för flera industrier, inte minst motorfordonsindustrin.  

Importen till Kina fortsatte i januari att dra ifrån importen till euroområdet, där återhämtningen gått långsammare i samband med ökad smittspridning av COVID-19 och fortsatta restriktioner. Uppgången för importen till Euroområdet har fått sig en knäck från december förra året, se diagram till höger nedan. Däremot har återhämtningen gått snabbare i USA där importvolymen av bearbetade varor fortsatte stiga mot slutet av förra året och översteg i januari i år till och med den tidigare toppnivån 2018, se diagram till höger nedan.  

Uppgången för industriproduktionen i olika regioner återspeglar i hög grad återhämtningen i världshandeln efter raset i början på pandemin. I Kina var industrins produktion tillbaka redan i juli förra året på nivån innan raset i Kinas industriproduktion, som inträffade under januari-februari förra året. I januari i år låg industriproduktionen i Kina 11 procent över nivån i december 2019, enligt CPB.

kina-och-tillvaxthandeln.png

Importvolymerna till snabbväxande länder i Asien har också tagit fart i samband med återhämtningen för industriproduktionen, se diagram till vänster ovan. Däremot har importvolymen vänt långsammare för Central- och Östeuropas tillväxtländer[2], trots att industriproduktionen tagit fart även där. Här ingår Ryssland, vars tungt vägande produktion och export av råolja påverkar utvecklingen. Med andra ord, fallande oljeproduktion och exportintäkter påverkar även efterfrågan på och importen av bearbetade varor.

Det kraftiga fallet för industriproduktionen runt om i världen i början av pandemin berodde i huvudsak på leveransstörningar och lock-downs. När industrin inte längre drabbades av länders restriktioner och då leveranserna kunde komma igång igen kunde industrin återhämta sig snabbt. Det förklarar också varför länders totala produktion, BNP, inte rasade så djupt under helåret 2020 som många prognosmakare befarade i början av pandemin. Nu finns en risk för att industrins produktion åter drabbas, nu av brist på insatsprodukter och även leveransstörningar i världshandeln. Vi får återkomma med en uppföljning och även en uppdatering av våra prognoser för global och svensk ekonomi (i början av maj).

 

[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

[2] Här ingår Ryssland, Armenien, Belarus, Kazakstan, Ukraina.