Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 01 okt. 2021

Uppsnabbning av strukturell förändring under pandemin?

Detaljhandeln i Sverige ökade med 0,7 procent mellan juni och juli, säsongsrensat och kalenderkorrigerat. En enskild månadssiffra säger inte så mycket, men om vi sätter den i ett längre perspektiv får vi mer grepp om nuläget i detaljhandeln.

Om vi jämför dagens siffror med exempelvis januari 2020 och även tittar på utvecklingen sedan dess för delar av detaljhandeln framgår nuläget i klarare dager. Mycket talar för att tidigare trender mot ökad e-handel och användning av kommunikationsutrustning i hemmen snabbats upp under pandemin.

Från och med april förra året, då pandemin blivit ett faktum och olika restriktioner införts som ledde till ökat hemarbete, minskat resande och ökad social distansering, lyfte detaljhandeln över internet i ännu högre grad än tidigare. Hushållens ökade hemarbete gav även en skjuts inom handeln med informations- och kommunikationsutrustning, se diagram till vänster nedan. Frågan är om den högre nivån på denna del av detaljhandeln kommer bestå. Mycket talar för att pandemin skyndat på en strukturell förändring mot ökad e-handel och mindre köp i butik samt mer flexibelt arbete mellan hem och kontor.

Hittills, till och med juli, har ännu inte uraffärer, klädes- och skoaffärer, bokhandel samt torg- och marknadshandel återhämtat sig efter den kraftigt minskade försäljningen under krisen, se diagram till höger nedan. Försäljningen har gradvis repat sig, men den ligger ännu en bra bit under nivåerna innan raset under mars-april förra året. En vågad gissning är att e-handeln med dessa varor ökat under pandemin och i viss mån bidragit till lyftet inom e-handeln. Frågan är om butikshandeln kommer vinna tillbaka kunder i butik när restriktionerna nu släpps. Tiden får visa om butikshandeln får en revival. 

ett-lyft-som-haller-i-sig-inom-detaljhandeln-graf.png