Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Tecken på ökad efterfrågan i fler delar av ekonomin

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till den högsta nivån i indexets dryga 15-åriga historia i maj, till 71,7. Det tyder på att fler delar av ekonomin än industrin börjat efterfråga mer tjänster. Det kan också tyda på att industrin fortsätter att vara draglok, då orderingången till industrin fortsatt att öka.


Ekonomisk analys
04 juni 2021
Sakområde:

Delindex för orderingång och affärsvolym svarade för de största ökningarna och bidrog med sammantaget 4,6 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster. Av fyra delindex nådde två av dem (orderingång och leveranstider) nya rekordnivåer medan indexet för sysselsättningen steg till den högsta nivån sedan slutet av 2018.

PMI-tjänster domineras av större tjänsteföretag med stark koppling till industrin. Med andra ord handlar det i hög grad om olika typer av företagstjänster. Redan under industrins snabba återhämtning under andra halvan av 2020 tog PMI-tjänster fart, vilket visar det starka sambandet mellan industrin och industrinära företagstjänster. Då hade efterfrågan på sådana tjänster från andra delar av ekonomin ännu inte återhämtat sig. Stora delar av den övriga tjänstesektorn var i hög grad fortsatt drabbad av restriktioner kring pandemin och därmed lägre efterfrågan än normalt. Dessutom hade bostadsinvesteringarna ännu inte återhämtat sig från den relativt stora nedgången 2019.

Då nu även andra sektorer än industrin förväntar sig ökad efterfrågan i takt med att restriktioner gradvis väntas dras tillbaka ökar även deras efterfrågan på företagstjänster. Industrins efterfrågan på företagstjänster som insats i dess produktion skapar drygt en fjärdedel av sysselsättningen inom företagstjänster som producerar insatstjänster till övriga ekonomin. Resten, tre fjärdedelar, av dem inom företagstjänstbranscher som sysselsätts med att producera insatstjänster går alltså till övriga sektorer i ekonomin.

pmi-tjanster-i-sveriges-fortsatter-sticka-ut.png

Vi har i tidigare artiklar belyst att Sverige har en relativt stor andel företagstjänster av den privata tjänstesektorn, sammantaget hela en tredjedel av dess totala förädlingsvärde. Flera länder inom Euroområdet har däremot större andelar besöksnäring av tjänstesektorn, vilket kan förklara en del av den jämfört med Sverige svagare utvecklingen för Euroländernas PMI-tjänster, se diagram.

Besöksnäringen har drabbats extra hårt av restriktioner då den inom Eurozonen utgör en större del av ekonomin. PMI för tjänstesektorn i området steg i maj tydligt över index 50, dvs. vilket innebär att aktiviteten klart vänt till plustecken. Det hör sannolikt samman med att alltfler länder börjat lätta på sina restriktioner i takt med minskad smittspridning och ökad andel vaccinerade mot covid-19 bland befolkningen. Besöksnäringen kan då också börja återhämta sig.