Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Tack för maskinindustrin

Tillväxten i global teknikproduktion har tappat tempo. Efter uppsvinget under andra halvåret 2020 har tillväxten varit medioker mellan november/december i fjol och april i år. En hel del av detta beror på de numera välbekanta kortsiktiga komponentstörningarna inom fordonsindustrin. Men den har inte bara kortsiktiga problem, även om det finns enskilda varumärken som går ganska bra här och där.


Ekonomisk analys
23 juni 2021
Sakområde:

Exkluderar vi Kina och Indien var global personbilsförsäljning 2019 på samma nivå som år 2007. I fjol var försäljningen naturligtvis bedrövligt låg. Det må vara hänt att fordonsindustri står inför ett byte av framdrivningskälla framöver, men få saker talar för att försäljningen sammantaget (förbränning/icke förbränning) kommer att växa snabbare än global BNP-tillväxt framöver. Det är en story som vi får anledning att komma tillbaka till.

Det som hållit uppe tillväxten för global teknikindustri sedan hösten i fjol har framför allt varit maskinindustrin. Beroende på land är det den största eller näst största delbranschen inom Teknikindustri. Vad hittar vi i denna bransch? Gott och blandat kanske man kan säga. Den största delbranschen inom maskinindustrin i de flesta länder är maskiner för andra industrier än teknikindustri. Det är främst maskiner till stål- och metallindustri, livsmedel, bygg- och anläggningsindustri, plast- och gummiindustri, kemisk industri samt trävaru- och skogsindustri med mera.

I maskinindustrin finner vi också verktygsmaskiner, som främst återfinns inom teknikindustri, motorer som ej är för fordonsindustrin (tänk exempelvis motorbåt), luft- och vätskepumpar (världens mest handlade produkter), industrirobotar, gräsklippare, kullager, parkeringsautomater, pizzaugnar, truckar, jordbruksmaskiner, värmeväxlare, ventilationssystem, kyldiskar och kassalinjer på Coop samt till och med pariserhjul. Det finns en uppsjö av produkter med det gemensamt att de vanligtvis underlättar i vardagen för människor och företag samt att teknisk utveckling är ”inbakad” i produkterna.

Maskinindustrins tillväxt går i cykliska vågor. I goda tider när företagens intjäningsförmåga är hög, är också efterfrågan på maskinindustrins produkter hög. När investeringar i maskinutrustning väl är på plats, tenderar utrustningen användas i ganska många år och efterfrågan blir ganska låg efter en investeringsvåg. Över tid växer dock globala fasta investeringar (maskinutrustning) ungefär som global BNP-tillväxt.

Medan fordonsindustrin förhoppningsvis tillfälligt gått i stå är det global maskinindustri som just nu agerar draglok i global teknikindustri. Produktionen i fordonsindustrin har minskat med tio procent vardera i EU27 och USA mellan november i fjol och april i år. I Japan är tillbakagången än så länge begränsad eller minus tre procent. Kina visar en produktionsminskning på fyra procent perioden november-april i år (exklusive Heavy Trucks. Produktionsnivån i maj i år var för övrigt än lägre än i april).

Maskinindustrin å sin sida tragglar vidare, i och för sig efter ett hemskt fjolår. För EU27 har produktionen ökat med sju procent, i USA med fem procent och i Japan med 13 procent mellan november i fjol och april i år. Siffror från Kina är politiskt friserade, men vi bedömer ändå att det även här är en måttlig återhämtning och för vissa maskinsegment en kraftig sådan.

Påverkas inte maskinindustrin av diverse problem med elektronikkomponenter? Det gör den naturligtvis, men inte i närheten av andra produkter som motorfordon. Med en global ekonomisk återhämtning har efterfrågan på maskinutrustning ökat. Senast vi noterade en högkonjunktur för maskinindustrin var 2017/2018, så det är nu dags igen. Därmed kan vi börja skissera på lite sämre momentum under 2022 och 2023 i denna cykliska bransch.

I år räknar vi med en omfattande produktionstillväxt för global maskinindustri och vi börjar nosa på en tillväxt på 15 procent exklusive Kina. Detta följer på en minskning med tio procent i fjol. Tillväxten i Sveriges maskinindustri bedöms också nå en tvåsiffrig tillväxt i år eller en volymökning på tio procent. Maskinindustrin lämnar utrymme för att fundera på vilken som är dess mest uppskattade produkt genom tiderna. Är det möjligtvis skruvdragaren, kullagret, motorsågen, hissen, rulltrappan, mjölknings- eller industriroboten? Ingen nämnd ingen glömd är kanske bäst.