Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Riksbanken – inte bara inflation?

I den nya Riksbankslagen minskas direktionen från sex till fem ledamöter. Samtidigt förstärks hänsynen till andra faktorer än inflationen i bankens uppdrag. Även realekonomisk hänsyn, och att bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning ryms i den nya uppdragsformuleringen.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen (Foto: Eva Lindblad) och Riksbankshuset (Foto: Riksbanken). Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen (Foto: Eva Lindblad) och Riksbankshuset (Foto: Riksbanken).

Ekonomisk analys
28 maj 2021
Sakområde:

– Den nya skrivningen är hur det borde fungera i praktiken. Riksbanken borde rimligen se till flera faktorer än att enbart fokusera på inflationsmålet. Det är positivt med en skrivning som omfattar en bredare hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i landet än ett inflationsmål till varje pris, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

”Det överordnade målet för Riksbanken ska vara att upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation (prisstabilitetsmålet). Utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning (ta realekonomiska hänsyn)”, skriver regeringen i lagrådsremissen.

– Vi får vänta och se om det här innebär någon verklig förändring. Riksbanken har sedan tidigare de facto möjlighet att ha ett bredare perspektiv, men den sedan länge förda penningpolitiken och uttalanden från enskilda direktionsledamöter även i närtid handlar om att i princip bara ha inflationsmålet i fokus, säger Mats Kinnwall.

Som en jämförelse så har USA:s centralbank, Federal Reserve, ett dubbelt mandat där inflation ska vägas mot arbetslöshet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.