Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 15 jan. 2021

Oväntat starkt avslut på 2020 i svensk ekonomi

Aktivitetsindikatorn, som ger ett snabbestimat för Sveriges BNP-tillväxt, fortsatte att stiga i november, om än i något svagare takt än föregående månader. Från oktober steg indikatorn med 0,4 procent, säsongsrensat.

Det var sjätte månaden i följd som aktiviteten steg. Även om vi antar att de allt hårdare restriktioner som införts gradvis från slutet av november kring social distansering leder till en något minskad aktivitet i december, kommer Sveriges BNP med stor sannolikhet visa en uppgång med åtminstone 1,5 procent mellan tredje och fjärde kvartalet, säsongsrensat

industrin-drar-upp-men-konsumtionen-ned.png

Både industri- och tjänsteproduktionen ökade i november från föregående månad, säsongsrensat. Trots att produktionen minskade inom hotell och restaurang i november, med hela 27 procent från föregående månad, samt detaljhandeln, med 1,4 procent, steg ändå tjänsteproduktionen i november. Inom tjänstesektorn bidrog en uppgång för företagstjänster till ökningen, vilket sannolikt har ett samband med att industrin efterfrågat mer företagstjänster under dess fortsatta tillväxt.

Sett från användningssidan i ekonomin vände hushållens konsumtion däremot ned i november, med 0,6 procent från föregående månad, vilket kan sättas i samband med de hårdare restriktioner som införts kring social distansering. Konsumtionen inom hotell och restaurang, transporter samt beklädnadshandeln tog åter stryk och vände ned djupare än tidigare i årstakt. Dessa branscher har särskilt drabbats av olika restriktioner under pandemin.

Utfallet för BNP fjärde kvartalet kommer först den 26 februari, men med hjälp av indikatorn och utfall för näringslivets produktion kan vi ändå få fram en hygglig uppskattning av det kommande utfallet för hela fjärde kvartalet. I vår senaste prognos från november räknade vi med att Sveriges BNP skulle minska under fjärde kvartalet från föregående kvartal. Då saknade vi utfallet för tredje kvartalet som blev starkare än vad preliminär data visat. Nu bedömer vi att de negativa effekterna av fortsatta restriktioner på främst konsumtionen kommer få större avtryck på första kvartalet i år än vad vi tidigare räknade med. De omfattande restriktionerna som infördes i slutet av 2020 kommer förmodligen bibehållas under första kvartalet, vilket talar för att BNP kommer falla konsekutivt mellan fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet i år.