Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 02 juli 2021

Mellanmjölk att vänta för industriproduktionen nästa år

Vi har under tidigare veckor påpekat att tillväxten i global tillverkningsindustri har tappat tempo. Våra skattningar för första halvåret i år tyder på att produktionsnivån ökar med låga 0,5 procent mellan januari och juni i år.

För tillfället finns utfall till och med april sammantaget. Data för maj i USA, Kina, Japan, Korea och Taiwan indikerar dessvärre inte en produktionsökning jämfört med april för global industri. Juni har förvisso varit fylld av diverse optimistiska konjunkturindikatorer som skulle kunna leda till ökad produktion mellan maj och juni. Indikatorerna har dock tappat en hel del av sin charm och sin koppling till hårda data i industrin. Det är i och för sig alltid trevligt med överoptimistiska kvalitativa konjunkturdata än medelmåttiga eller negativa sådana.

Under första kvartalet i år ökade global industriproduktion med 7,5 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Vår skattning för andra kvartalet i år tyder på att produktionsnivån blir 15 procent högre än skräck-kvartalet andra kvartalet i fjol. En produktionsökning på nio procent för global industri i genomsnitt i år, vilket är vår prognos för 2021, borde bli fallet givet att diverse störningar i komponentflöden klingar av under andra halvåret i år och att en del men inte allt som påverkat tillväxten negativt första halvåret kan tas tillbaka. Momentum under andra halvåret 2021 förväntas dock inte bli exceptionellt, men ändå bättre än under loppet av första halvåret.

Årets genomsnittssiffror påverkas alltså i hög grad av att produktionsnivån i fjol var tillfälligt tillbakapressad av viruseffekter. Inget växer till himlen och det blir lite av hederlig svensk mellanmjölk enligt våra prognoser för global industriproduktion nästa år. Det gäller för övrigt också Sveriges industriproduktion. Vi har ett anslag för tillfället där industriproduktionen i Sverige också förväntas öka med nio procent i år. Nästa år bedöms tillväxten i ett optimistiskt scenario hamna på ungefär hälften av årets tillväxt för Sverige och globalt.

Trots ett sådant scenario kommer inte den faktiska tillväxten för global industriproduktion vara tillbaka till en antagen trendtillväxt exklusive virus nästa år. Det fattas 170 Mdr räknat i 2010 års USD för global tillverkningsindustri. Först 2023 kan världen vara ikapp givet att det inte inträffar något ytterligare elände av dignitet framöver. Med lite tur kan dock industrin i Sverige vara ikapp nästa år. I Sveriges tillverkningsindustri har återhämtningen hittills varit starkare än i exempelvis Euroområdet och vi hoppas att den så förblir även 2022.

industriproduktion-2016-2023p.png

 

Fotnot: Produktionsbortfallet för global tillverkningsindustri blev 900 Mdr i 2010 års USD förra året. För Sverige 33,3 Mdr Kr i 2010 års priser. I löpande kronor och ören var beloppet 41,9 Mdr Kr eller 75 000 kr per anställd. Vårt ”komma ikapp scenario” innebär att tillväxten i global industri skulle ha varit och förväntas bli tre procent per år och två procent per år i Sverige. Den faktiska tillväxten behöver således bli högre än så under en period för att komma ikapp.