Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Löneavtal i Tyskland klart

Tyskland och Norge krigar om förstaplatsen när det gäller största leverantörer till teknikindustri i Sverige. Tyskland dominerar i teknikindustrins import av insatsvaror och även av investeringsvaror (maskiner). Det må hända att det kostar en slant att shoppa i Tyskland, men det är bra doningar, stora som små, med hög kvalitet. Det som händer i Tyskland är av stor vikt för Sverige.


Ekonomisk analys
31 mars 2021
Sakområde:

Precis som i Sverige fryste teknikindustrin i Tyskland sina avtalsförhandlingar under våren 2020. I december i fjol startade man återigen upp. På sedvanligt vis, det vill säga på regional nivå, har man sedan dess haft åtskilliga avtalsrundor. IG Metall, fackföreningsrörelsen, har krävt löneökningar på fyra procent, medan arbetsgivarna har betonat allvaret i viruskrisen och att det föregående avtalet har gett löneökningar på 8 procent sedan år 2018. Den sjunde avtalsrundan i Nordrhein-Westfalenden den 29 - 30 mars gav till slut ett resultat.

Tysklands institutioner vad gäller kollektivavtal och lönebildning är lite annorlunda än i Sverige. Oftast tecknas ett ”pilot-agreement” på regional nivå som övriga regioner vanligtvis accepterar som normerande. Det finns dock utrymme för både regional och lokal anpassning. Nu går avtalet i NRW till omröstning i förhandlingskommissionen för att därefter tas upp i övriga regioner. Vi räknar med att pilotavtalet accepteras även denna gång.

Avtalet löper på 21 månader januari 2021 till och med september 2022. Juni i år innehåller en ”coronabonus” på 500 euro, det motsvarar ett avtalsvärde på cirka 0,7 procent. I juli sker en ”transformationsgeld” motsvarande 18,4 procent av månadslönen men som betalas ut först i februari 2022. Beroende på lönenivå motsvarar den cirka 2,3 procent. Denna transformationsgeld lyckades fackföreningsrörelsen även få till för år 2023 som då också höjs till 27,6 procent av en månadslön och trots att det blir nya förhandlingar nästa höst. Transformationsgeld kan också användas för förkortad arbetstid utan att lönenivån påverkas för de anställda.

IG Metall förhandlar på flera fronter, även mot stålindustrin. Den 27 mars tecknades ett avtal mellan IG Metall och arbetsgivarna inom stålindustrin i Nordwest (70 000 anställda). Utfallet blev löneökningar på 1 000 euro, vilket motsvarar cirka 1,9 procent på femton månader, mars 2021 till maj 2022, fördelat på 500 euro i juni 2021, 250 euro december 2021 och 250 euro februari 2022.

Störningar i fordonsindustrin fortsätter i april och antagligen hela andra kvartalet

Att det är störningar i global fordonsproduktion är ingen hemlighet. Däremot stoltserar kanske inte tillverkare med exakta siffror, även om det läcker lite anekdotiska bevis här och där på graden av störningar. Enligt Autonews rör det sig hittills om bort emot 1,6 miljoner enheter motsvarande cirka 2 procent av global produktion av personbilar och lätta kommersiella fordon. Jaha, det var inte mycket? Nja, detta är en icke obetydlig effekt som också får återverkningar på andra sektorer med hänsyn tagen till såväl lokala som globala förädlingskedjor. Sedan får vi se hur mycket som går att ta igen.

Nu flaggar tillverkare i USA om problem även under april, exempelvis Stellantis (Chrysler, Fiat, Opel, PSA). Med lite otur rullar bristen på under hela andra kvartalet, inte bara för dem och inte bara i USA, då ingen region och knappt någon tillverkare kommit undan. Senast ut är Hyundai som flaggar för elände i Korea i april. Daimler och BMW säger sig inte ha påverkats i Nordamerika, men väl i Europa. Då ska man komma ihåg att det är fordon med feta vinstmarginaler som främst skruvas ihop av de två i Förenta staterna. Om det går är det naturligtvis bättre att få ihop en X6 eller GLS jämfört med så kallade instegsbilar från de två tyska tillverkarna.

Vi får samtidigt inte glömma bort att det faktiskt också är virus som påverkar fordonsindustrin. Det är för närvarande ingen tillväxt i global bilförsäljning att tala om, även om så var fallet under återhämtningen andra halvåret i fjol. Möjligtvis kvicknar försäljningen till i USA framöver och kanske också i Europa om restriktioner lättar. Kina är på det sluttande planet, även om man kan få uppfattningen att så inte är fallet. Fordonsproduktion och fordonsförsäljning i Kina var uppåt 2005 - 2017. Därefter har de inte sammantaget lyft, även om det är bra fart för batterifordon för närvarande.

Aktiemarknaden har till uppgift att ta hänsyn till all relevant information som kan påverka värderingen av en företagsaktie. Nu har börsvärdet för de 15 stora listade fordonsföretagen åkt på en nätt liten tillbakagång på 28 Mdr USD den senaste veckan. Bland annat som följd av diverse störningar, men också som en följd av all annan information som droppat in. På lite längre sikt förefaller dock inte aktiemarknaden än så länge tycka det är några större problem för fordonsindustrin. Börsvärdet för de 15 är upp 25 procent sedan sista veckan i november i fjol. Även om det går knaggligt just nu för fordonsindustrin är alltså i någon mån bättre tider diskonterade på aktiemarknaden.

I marknadsvärderingen har vi ändå inte tagit med en tillverkare vid namn Tesla. Här har visserligen börsvärdet näst intill smält ned, eller från 834 Mdr USD vecka 1 i år till 594 Mdr vecka 12. Börsvärdet för VW per producerat fordon per år ligger på 15 000 USD och för exempelvis Daimler på ca 33 000 USD. I Tesla är det för närvarande 1 100 000 USD.

Vem får rätt?

Även i tyska IFO-index som dök upp i veckan tilltog optimismen för fordonsindustrins sluttillverkare både vad gäller förväntat och nuvarande affärsläge. Detta gällde inte för leverantörer till fordonsindustrin. Index för nuvarande affärsläge försämrades något och är nu lägre än under återhämtningen andra halvåret i fjol. Förväntningar om affärsläget om ett halvår störtdök. Vi får se vem som får rätt.


Fotnot:
De 15 fordonsföretagen vi refererar till är: BMW; Daimler, VW, Stellantis, Renault, Toyota, Mazda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Honda, Ford, GM, Hyundai, Kia.

FAW, Great Wall, Brilliance, Dongfeng, SAIC och Geely visar sammantaget samma utveckling som drakarna ovan. De är dock exkluderade.