Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Ekonomisk analys 28 maj 2021

KI-barometern fångar bungyjump i BNP i början av 2021

Denna vecka publicerade SCB preliminär BNP-data för första kvartalet 2021 samt reviderad statistik för föregående kvartal. BNP ökade 0,8 procent från 2020:kv4, att jämföra med den ännu mer preliminära BNP-indikatorn, som visade på en ökning med 1,1 procent. Samtidigt reviderades utfallet upp till noll för perioden 2020:kv3-2020:kv4, från -0,2 procent.

Teknikföretagen har ett flertal gånger de senaste åren analyserat KI-barometerns förmåga att spegla den svenska konjunkturen. Sammanfattningsvis kan man säga att barometern lyckats väl med att fånga de stora rörelserna i BNP-tillväxten de senaste decennierna.

Om barometern varit en god riktningsindikator har den lyckats något sämre med att pricka in tillväxttakten, exempelvis under åren 2015-19 då barometer och tillväxt i inledningsfasen dessutom gick i olika riktningar (se bilden nedan).

sverige-ki-barren-ljuger-inte-denna-gang.png

Under 2015-17 steg barometern rejält mot historiska toppnoteringar samtidigt som BNP-tillväxten mattades. Först när BNP-tillväxten fallit från nära fem procent till cirka två procent i mitten av 2019 hade barometern anpassats till verkligheten. En ännu mer påtaglig avvikelse, inträffade under åren 2001-2004, då istället KI-barometern systematiskt underskattade BNP-tillväxten (se bilden ovan). I det fallet slöts gapet i huvudsak genom att barometern ”sprang ikapp” tillväxten.

Att spänna kärran före hästen

I maj 2021 nådde KI-barometern den högsta nivån någonsin (119,3) vilket, enligt Teknikföretagens prognos, kommer att rimma väl med BNP-tillväxten på drygt åtta procent i årstakt under kv2. Den förväntat urstarka BNP-siffran speglar till stor del en kraftig överhängseffekt jämfört med det historiskt svaga 2020:kv2, även om vi också räknar med en skaplig konsekutiv ökning. Denna gång finns det således fog för att lita på KI-barometern.

En annan egenskap hos KI-barometern är att den inte är en ledande indikator i strikt mening; den samvarierar starkast med BNP-tillväxten i innevarande kvartal. Det hindrar inte att barometern ändå ger en försmak av konjunkturläget eftersom den publiceras månadsvis och med kort fördröjning, till skillnad från de kvartalsvisa BNP-publiceringarna.

Man kan utnyttja samvariationen mellan BNP-tillväxt och barometer och vända på kuttingen: ”vad säger Teknikföretagens BNP-prognos om ett troligt framtida förlopp för KI-barometern?” Vi räknar med att BNP-tillväxten bromsar under 2021:H2 för att sedan falla mot 1-1,5 procent under loppet av 2022. Utnyttjar vi de historiska sambanden från 1996 skulle det innebära att KI-barometern följer den röda streckade kurvan i figuren ovan: en moderering under andra halvåret 2021 följt av ett betydande fall till under normalläget=100 under 2022:H2.

Emellertid förändras sambanden över tid. Skulle vi istället använda data sedan 2015, implicerar vår BNP-prognos istället att KI-barometern kommer att följa den gröna streckade kurvan i figuren ovan. Då kommer barometern inte att trilla under 100-strecket ens i slutet av 2022. Dessa skillnader illustrerar det faktum att varje notering för KI-barometern speglar en allt lägre BNP-tillväxt under mätperioden. Exempelvis skulle vi år 2015 förvänta oss drygt 2,5 procent BNP-tillväxt vid normalvärdet=100 för KI-barometern. Motsvarande ”normalvärde” för BNP-tillväxten idag är cirka 1,5 procent (se bilden nedan).[1]

sverige-fallande-normaltillvaxt.png

Som vi påpekat tidigare speglar en allt lägre BNP-tillväxt för KI-barometerns normalvärde i sin tur det faktum att svensk potentiell BNP-tillväxt fallit relativt kraftigt de senaste 25 åren.

 

[1] I analysen använder vi rullande regressioner baserade på de senaste fem årens data.