Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Inflationstakten på väg ned igen

Inflationstakten i Sverige enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) föll i maj, till 2,1 procent från 2,5 procent i april. Att årstakten toppade i april förklaras främst av att jämförelsen görs mot en historisk svag prisutveckling i april förra året.


Ekonomisk analys
11 juni 2021
Sakområde:

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi föll från 1,7 procent i april till 1,2 procent i maj, se diagram till vänster nedan. Med andra ord ligger högre energipriser i början på året jämfört med motsvarande period förra året till stor del bakom uppgången i inflationstakten.  

Att årstakten för KPIF föll i maj stämmer bra med vad vi räknat med i vår senaste prognos. Även Riksbanken har räknat med att inflationstakten gradvis kommer att falla i år, men vända upp under de närmaste åren för att till slut nå inflationsmålet 2 procent kring mitten av 2024, se diagram till höger nedan. Vår prognosmodell visar liksom tidigare att inflationstakten kan väntas komma ned till 1,2 procent i genomsnitt 2022. I sin senaste prognos från april räknade Riksbanken med en inflationstakt på 1,4 procent nästa år. Flertalet prognosmakare räknar med att uppgången i inflationstakten i år blir temporär.

Ännu störs beräkningarna av inflationen av att viss konsumtion fortfarande påverkas av restriktioner som gör att det inte går att mäta prisutvecklingen för vissa delar av konsumentprisindex. För inflationen i maj behövde SCB modellskatta 0,8 procent av KPI-korgen eftersom det inte gått att konsumera vissa tjänster, som biljetter till bio, teater eller idrottstävlingar. Därmed saknades alltså prisuppgifter för dessa tjänster.

SCB noterar nu en annan effekt av att vissa tjänster inte gått att mäta under pandemin. Priser på flygcharter visade nämligen en kraftig nedgång i maj i år jämfört med maj förra året, vilket var avvikande jämfört med maj 2019 och 2020 då priserna gick upp. Förändringen i maj 2020 var speciell eftersom inga charterresor då fanns att tillgå på marknaden. Charterpriserna skattades då i stället av SCB (imputerades) utifrån årsutvecklingen inom övriga delar av KPI i maj 2020.

Det avvikande förfarandet i beräkningen av inflationen då prisuppgifter saknats fångas inte upp i en prognosmodell, vilket gör prognoser för inflationen mer osäkra i dagsläget. Vår prognosmodell visar hur som helst en nedåtgående trend för inflationstakten som vi tar fasta på i vår egen bedömning av inflationen. Vår modell visar nu att KPIF i genomsnitt ökar med 1,6 procent i år och med 1,2 procent nästa år.

inflationstakten-stack-tillfalligt-upp.png