Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Industrin draglok för tudelad ekonomi

Industrin har sedan covid-19-pandemin bröt ut varit dragloket i svensk ekonomi. På årsdagen av covid-19 som global pandemi kan vi konstatera att industrin har haft avgörande betydelse för hur Sverige klarat påfrestningarna i den största globala ekonomiska nedgången sedan andra världskriget.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Ekonomisk analys
11 mars 2021
Sakområde:

– Det är som ett tvåmotorigt flygplan där en motor har stannat kopplat till de svenska restriktionerna medan den andra motorn, industrin, drar så pass att flygplanet fortfarande har luft under vingarna, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Industrin har vidtagit och följer omfattande smittskyddsåtgärder. Företagen följer upp sjukdomsläget minutiöst och smittspridningen är extremt låg på arbetsplatserna.

Vi har tagit del av statistik från flera medlemsföretag. Till exempel Scania med 16 000 anställda i Södertälje, har haft totalt sex fall där smitta på arbetet misstänks. I Oskarshamn, med 3 000 anställda, har det varit tre fall.

Ett annat företag med cirka 4 000 anställda i Sverige rapporterar att 2 procent haft konstaterad covid-19 smitta. Av dessa 2 procent har över 95 procent smittats utanför arbetsplatsen. Andra företag rapporterar generellt lägre sjuktal jämfört med ett normalår.

Åtgärderna är relativt enkla och i princip det som gällt från pandemins början utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Exempel på åtgärder som används för att förhindra smittspridning i produktionsmiljö:

  • Tydlig segregering av skiftlag, man kan inte röra sig fritt omkring i verkstaden som tidigare
  • Borttagna skiftöverlapp, mellanrum i tid mellan skiftlag för att undvika möten mellan dessa
  • Stängda omklädningsrum och duschar - sker hemma istället för på arbetsplatsen
  • Golvmarkeringar för att garantera avstånd på platser där köer bildas (skåp, stämpelklocka, toaletter, etc)
  • Produktionsenheten delas in i olika zoner som man inte ska röra sig emellan.
  • Avspärrningar samt enkelriktade gångar i fabriken.

Detta gäller alltså alla som arbetar i produktionen, det vill säga den stora mängd arbeten inom industrin som av naturliga skäl måste utföras på arbetsplatsen. I övrigt gäller även inom industrin att majoriteten av de som kan jobba hemma gör det.

– Sverige har dragit en stor fördel av att industrin har klarat av att möta efterfrågan och samtidigt kunnat hantera en begränsning av smittspridningen. En viktig slutsats man kan dra utifrån detta är att restriktioner mot industrins produktion vore förödande då det riskerar att dra ned hela ekonomin i en ny, djup svacka, säger Mats Kinnwall.

Ladda ner

PDF 0,6 MB

Bildspel - Stoppad smittspridning i industrin

 

Intervju med Mats Kinnwall


Mats Kinnwalls medverkan vid Folkhälsomyndigheten pressträff 11 mars