Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 08 okt. 2021

In i andra andningen och spurta

Mellan första kvartalet och tredje kvartalet i år har globala leveranser för Volvo Personvagnar minskat med 16,7 procent, säsongs- och kalenderjusterat. En rejäl nedgång får man väl kanske säga. Ett rejält volymtapp visar också Scania, på 20,8 procent justerat på samma sätt som ovan men för augusti jämfört med april i år.

Foto: Sofia Sabel
Foto: Sofia Sabel

Precis när allt såg ut att vara frid och fröjd under vårvintern i år blev det därefter svårare att få ihop fordonen. Nu är inte marknadsefterfrågan på fordon borta på något sätt, utan befann sig i en liten återhämtningsfas efter virus i fjol. Så låg produktionstakten i våras för en av tillverkarna ovan på ungefär vad de klarar av att leverera uppräknat till årstakt när allt flyter och med nuvarande resursinsats. För den andra ekar det nästan tomt i en del anläggningar, medan det är full fart i andra anläggningar.

Även om global efterfrågan på fordon för personbefordran och fordon för lätta kommersiella transporter var i en återhämtningsfas i våras är det en bit kvar till gamla goda tider eller en volym på i genomsnitt 93,5 miljoner enheter år 2017 - 2018. Global försäljning av tunga kommersiella fordon var ganska kvickt tillbaka genom bidrag från Kina i fjol, medan världen i övrigt har en bit kvar till närmast tidigare toppnivå från 2018.

Har vi tur kommer kanske fordonsindustrin igång så smått framöver och en del varumärken går eller kan gå bättre än andra. Samsung ska när som helst bestämma sig för en halvledaranläggning i USA som kostar dyra. Den är enligt egen utsago förhoppningsvis på plats i slutet av 2024 och intrimning av en dylik anläggning kanske inte är avklarad förrän bortemot 2025. Det är ingen quick-fix med elektroniktillverkning.

Efterfrågan på batterifordon är hög, men till priser som bara i stort sett en skuldfri mormor, ett företag som vill stärka sitt miljövarumärke eller personer som vill skuldsätta mig än mer i dagens ränteläge kan älska. Teknisk utveckling kan möjligtvis påverka prisbilden framöver. Ny teknik kan ibland, men inte alltid, pressa marknadspriset. En och annan kanske kommer ihåg en persondator utrustad med high-tech i form av en processor benämnd Pentium 66 Mhz för det facila priset av 29 995 kr exklusive moms när den introducerades år 1996. Daimler menade i veckan att lägre priser på batterier (som bara delvis påverkar totala marknadspriset) ska komma kunden till godo framöver.

Det rätta svaret är naturligtvis: komma aktieägarna till godo. Otack är marknadsekonomin och global konkurrens! Samma företag menade att det även nästa år blir svårt att få ihop fordon i önskad omfattning. En amerikansk fordonstillverkare, eller General Motors, menade också i veckan att nästa generation batterifordon ska uppnå längre körsträcka innan tankning jämfört med nuvarande generation samt att batterikostnaden ska reduceras med 60 procent.

Bingo

När vi ändå är inne på Tyskland och fordon noterar vi att det blivit än värre. Vi och många andra trodde att botten var nådd i juni i år. Men icke. I september lyckades Tyskland bara få ihop 165 000 personbilar säsongs- och kalenderjusterat som följd av alla stoppdagar/veckor. Hur vi än mäter är det den lägsta volymen så långt som data finns att tillgå (exkl. coronamånader). Under den trevliga perioden efter Eurokrisen eller 2011-2018 låg volymerna i genomsnitt på 463 000 fordon per månad. Att bara komma upp i 300 000 per månad kanske inte är omöjligt. Det vore bingo för Sveriges leverantörsindustri då Tyskland är den enskilt största exportmarknaden exklusive koncerninterna exportleveranser.

För Sveriges väl och ve hoppas vi att vår fordonsindustri kan orka spurta igen efter nuvarande sättning. Några signaler i media de senaste veckorna om behov av arbetskraft framåt vintern kan tyda på det.


Fotnot:

Global försäljning och produktion av personbilar och lätta kommersiella fordon ser ut att landa på cirka 80 miljoner enheter år 2021. Koncerninterna leveranser av fordonskomponenter från storföretag i Sverige till utlandet är omfattande, främst till Belgien, Nederländerna och Frankrike. Även om data för personbilstillverkning i Tyskland inte rensas för säsongseffekter var data för september i år den lägsta så långt som data finns att tillgå. Samsung kan redan ha fattat sitt beslut efter denna skrift sammanställdes.