Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ett svagare och fortsatt ansträngt affärsläge för teknikindustrin

Affärsläget för teknikindustrin i Sverige försvagas något under årets sista kvartal. Fortsatta störningar i leveranserna av insats- eller andra förbrukningsvaror ökar risken för annullering av order. Det visar Teknikföretagens barometer för det fjärde kvartalet.

Foto: Sofia Sabel Foto: Sofia Sabel

Ekonomisk analys
08 dec. 2021
Sakområde:

– Orderingången ökar inte i samma höga omfattning som de två närmast föregående kvartalen. Precis som tidigare möter företagen fortsatta störningar i leveranser av insatsvaror, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Affärsläget som tidigare varit starkt för maskinindustrin har mattats av. Därutöver minskar orderingången mellan tredje och fjärde kvartalet för transportmedelsindustrin. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen något. Efterfrågan på arbetskraft som alltid följer det allmänna affärsläget med eftersläpning ökar däremot jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången ökar marginellt jämfört med tredje kvartalet för teknikindustri sammantaget. Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken är dock kvar på en hög nivå.

– I normala fall skulle detta innebära en ökad produktionsnivå i närtid. Fortsatta störningar i leveranserna av insats- eller andra förbrukningsvaror gör att det inte nödvändigtvis behöver bli fallet, samtidigt som risken för annullering av order ökar, säger Bengt Lindqvist.

Nettotalet för orderingången sammantaget (andel som ökar minus andel som minskar) ökar inte jämfört med föregående kvartal för någon delbransch i teknikindustrin. Positivt är att ett starkt affärsläge inte förändrats exceptionellt mycket för leverantörer till bygg- och anläggningssektorn samtidigt som fortsatt återhämtning sker för leverantörer till elektroindustrin.

Det sammantagna utfallet för index för affärsläget har avtagit från en hög nivå vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Internationella förädlingskedjor och att Euroområdet är ett av våra största marknadsområden medför att utfallet vanligtvis går hand i hand.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 4:e kvartalet omfattar bedömningar från 504 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 834 Mdr SEK, varav 80 % säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Ladda ner

PDF 0,3 MB

Konjunkturbarometer kvartal 4 2021

PDF 0,2 MB

Konjunkturbarometer kvartal 4 2021 - Presentation

 

Kontakt