Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Detaljhandeln tog stryk av alltfler restriktioner

Fler restriktioner kring social distansering som infördes i november och december gav detaljhandeln en knäck i december. Den minskade med 4,9 procent från föregående månad, rensat för säsongvariationer och kalendereffekter. Varugrupper som tagit stryk redan tidigare under pandemin drogs åter ned av minskad försäljning, som klädhandeln, ur- och guldsmedsaffärer, optiker och stormarknader.


Ekonomisk analys
05 feb. 2021
Sakområde:

Det var i huvudsak sällanköpshandeln som drog ned detaljhandeln i december, då den minskade med 8,9 procent från november medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,2 procent. Varuhandel som under pandemin gått upp starkt, inte minst handeln med informations- och kommunikationsutrustning, föll också tillbaka i december, efter ett kraftigt lyft i november.

Det relativt kraftiga uppsvinget för hemelektronik i november ser ut att hänga samman med att man tidigarelagt den typen av inköp inför julen. Nedgången i december var ungefär lika stor som uppgången i november, se diagram nedan till höger. Även e-handeln lyfte i november, med 6,1 procent från föregående månad, men föll tillbaka i december och minskade då med 5,2 procent jämfört med november.

Sett över pandemiåret fick sällanköpshandeln ett lyft i samband med ökat hemarbete och även korttidspermitteringar. Handeln med varor som kan kopplas till egna hem, som hemelektronik och IT-utrustning, byggvaror, möbler med mera, tog fart under sommaren och trots nedgången för sällanköpshandeln i december låg den sett till hela fjärde kvartalet 0,5 procent över nivån tredje kvartalet. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med motsvarande 2,2 procent fjärde kvartalet jämfört med det tredje.

Vad blev då helårssiffran för detaljhandeln totalt? Jo, den ökade med 1,6 procent jämfört med 2019, kalenderkorrigerat. Pandemin och coronarestriktioner slog hårt mot delar av detaljhandeln, som klädhandeln med mera, men fick andra delar med koppling till hemarbete och även mer tid för ”hemmafixande”, att lyfta.

Detaljhandeln-tog-stryk-av-alltfler-restriktioner.png

Konsumtionen av tjänster tog också stryk

Vi har nu även fått siffror över hushållens konsumtion till och med december 2020. De tuffare restriktionerna kring social distansering i november och december ligger säkert till stor del bakom varför hushållens konsumtion minskade med 0,4 procent i december 2020 jämfört med november 2020, säsongsrensat. Jämfört med december 2019 låg konsumtionen 6,3 procent lägre än i december 2019, kalenderkorrigerat.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen mest negativt i december var Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som jämfört med samma period året innan minskade med hela 36,1 procent i fasta priser, enligt SCB:s konsumtionsindikator.

Även denna statistik visar att beklädnadshandeln också tagit rejält stryk under pandemin. Den låg nära 31 procent lägre i december 2020 jämfört med nivån i december 2019 och under helåret 2020 var denna typ av konsumtion drygt 21 procent lägre. Även Transporter och detaljhandel med och service av motorfordonminskade minskade relativt kraftigt under förra året, med 12,5 procent. Totalt sett minskade hushållens konsumtion med 4,8 procent under 2020 enligt månadsindikatorn.


Senaste ekonomiska analyserna