Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 29 jan. 2021

Bra just nu – men skakiga förväntningar

Tysklands välkända s.k. IFO-index för industrin presenterades i veckan. Industriföretagens uppfattning av det aktuella affärsläget i januari är att det fortsatte att förbättras för sjunde månaden i rad. När det gäller index för hur företagen ser på förväntat affärsläge kommande halvår har utfallen de senaste månaderna varit skakiga vilket knappast är förvånande.

Detta index hade ett rejält uppsving mellan april och september i fjol för att försvagas under oktober och november. December visade återigen en förbättring, men nu i januari minskade detta index igen. Rimligtvis påverkar SARS CoV2 fortfarande företagens tro eller vetande om framtiden.

Risken ökat för elände även första kvartalet

För Tysklands tjänstesektor var det utför i januari. Både index för aktuellt affärsläge och för förväntat affärsläge försämrades jämfört med december. Bortsett från en liten ljusning i november i fjol har båda dessa index försämrats månad för månad sedan augusti i fjol. För hela näringslivet försämrades IFO-index och blir det inget mirakel av något slag i februari och mars i detta index har risken ökat för att BNP i Tyskland minskar under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet i fjol. BNP i Tyskland minskade för övrigt om än marginellt mellan tredje och sista kvartalet i fjol.

Ser vi till delbranscher i Tysklands industri rapporterade läkemedel samt gummi och plast ett bra aktuellt affärsläge särskilt i den sistnämnda. Som det ser ut nu är det bara läkemedel och livsmedelsindustri som mäktade med att öka sin produktion i fjol (utfall finns till november). Vi har sett detta fenomen många gånger förr i tider av elände. Piller och mat går bra i alla väder.

För maskinindustrin visade index för aktuellt affärsläge det bästa utfallet sedan januari i fjol. Även förväntat affärsläge visade ett näst intill formidabelt utfall med ett index på den högsta nivån sedan högkonjunkturen första kvartalet år 2018. Det finns naturligtvis ett globalt sug efter investeringsvaror framöver när många verksamheter i snart ett år legat lågt med sina investeringar.

I fordonsindustrin i Tyskland har företagen däremot rapporterat ett försämrat affärsläge tre månader i rad. Det var en rejäl återhämtning för fordonsindustrin i Tyskland andra halvåret i fjol (från nära noll andra kvartalet) som under första halvåret i år rimligtvis tappar lite tempo. Detta återspeglas också i förväntat affärsläge det närmaste halvåret med ett index som försämrats ganska så rejält från en tillfällig topp under tredje kvartalet i fjol. En hel del av det vi såg i Europa och Tyskland i fordonsindustrin andra halvåret i fjol var ett resultat av en efterfrågan som inte blev tillgodosedd under det förskräckliga andra kvartalet och inte av något nytt exceptionellt uppsving, stora och nya batteribilar till trots.

Tillfällig brist

I fordonsindustrin har också många kunnat konstatera att det uppkommit en komponentbrist rörande elektronik, bland annat som följd av handelspolitiska friktioner mellan USA och Kina de senaste veckorna vilket styrt om efterfrågan på komponenter från Kina till andra länder som Taiwan vars elektronikindustri kör för fullt. Det har också varit hög efterfrågan på elektronikkomponenter från andra industrigrenar som IT- och tele-hårdvara.

Delfrågan ”Shortage of material” för personbilsindustrin enligt IFO har under januari hoppat upp till den högsta nivån sedan mätningarna startade, till och med högre än under tvärstoppet andra kvartalet i fjol när det mesta stod still. Kommersiella fordon rapporterar däremot inte fullt så stora störningar. Vi kan räkna med leveransförseningar (det är inte heller alla personbilsmodeller som påverkats) och att personbilproduktionen inledningsvis blir lägre än normalt innan denna industrigren förhoppningsvis hinner i kapp. Leveransstörningar har inte bara påverkat Tyskland utan också övriga världen som Kina, USA, Mexiko med flera.

Om det är bra snurr i Tysklands industri för närvarande brukar också så vara fallet i Sveriges industri, inte minst teknikindustri. Tyskland är den största eller näst största exportmarknaden för teknikindustri i Sverige, beroende på vad norrmännen hittar på. Teknikindustrin är i särklass den största leverantören av både insatsvaror och produkter som maskinutrustning.

Att det är ett bättre affärsläge i Sveriges industri återspeglas också i Konjunkturinstitutets undersökning för sista kvartalet i fjol. I såväl tillverkningsindustrin sammantaget som i teknikindustri rapporterade företagen ett bättre utfall jämfört med tredje kvartalet i fjol och naturligtvis jämfört med det bedrövliga andra kvartalet samma år. Synen på orderstockens storlek och orderingång har förbättrats och färre företag anser att efterfrågan begränsar företagens tillväxt. För teknikindustri är det särskilt uppmuntrande att affärsläget för delbranschen maskinindustrin har förbättrats, precis som i Tyskland. Detta var för övrigt något som vi kunde konstatera i Teknikföretagens undersökning som presenterades före jul.

Utfallen i diverse barometrar är naturligtvis långt ifrån det som noterades under högkonjunkturen 2017-2018. Vägen framåt är fortsatt skakig och osäker.