Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Bra affärsläge men störda leveranser förstör festen

Affärsläget för teknikindustri i Sverige är fortsatt bra under årets tredje kvartal. Orderingången ökar dock inte i samma höga omfattning som föregående kvartal. Komponentstörningar och kraftigt ökade priser på insatsvaror är utmaningar för företagen. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal.


Ekonomisk analys
08 sep. 2021
Sakområde:

Affärsläget är särskilt starkt för maskinindustrin i Sverige och globalt. Även företag som vänder sig till energi, bygg- och anläggningsindustri möter en bra efterfrågan. Orderingången för transportmedelsindustri och leverantörer till fordonsindustrin ökar naturligtvis inte i samma omfattning som föregående kvartal.

– Bristen på komponenter och stigande priser på insatsvaror gör affärssituationen besvärlig inom fordonsindustrin och dess underleverantörer, säger Teknikföretagens ekonom, Bengt Lindqvist.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar något samtidigt som behovet av arbetskraft ökar men är fortfarande lägre än högkonjunkturen 2018.

Orderingången ökar i lägre omfattning jämfört med andra kvartalet för teknikindustri sammantaget. Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken har dock nått en mycket hög nivå och vi får backa till första kvartalet år 1995 för att finna en motsvarande siffra.

– I normala fall innebär detta en förutsättning för ökad produktionsnivå i närtid. Så blir inte fallet denna gång genom problem med leveransstörningar av insats- eller andra förbrukningsvaror. Situationen innebär även ökad risk för annulering av order, säger Bengt Lindqvist.

Affärsläget är särskilt starkt för maskinindustrin och har fortsatt att förbättrats för leverantörer till elteknisk industri. För övriga delbranscher och grupper av leverantörer ökar orderingången i lägre omfattning än under andra kvartalet i år. Sammantaget har också lager av färdiga varor reducerats, särskilt för tillverkare av insatsvaror.

– Den buffert i form av lager som funnits tidigare har därmed krympt och kan bidra till fortsatt ansträngt försörjningsläge, säger Bengt Lindqvist.

Det sammantagna utfallet för index för affärsläget ligger på en hög nivå vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet.

Om undersökningen

Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet 2021 omfattar bedömningar från 494 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 856 Mdr SEK, varav 80 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Ladda ner

PDF 0.3 MB

Konjunkturbarometer kvartal 3 2021

PDF 0.2 MB

Bildspel - Konjunkturbarometer kvartal 3 2021

 

Kontakt