Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Batteritillverkning sticker ut - särskilt inom EU

I tidigare veckoöversikter har vi redovisat lite hur produktionen i Teknikindustri minskade i fjol. Även om det kom ett globalt uppsving under andra halvåret minskade den i genomsnitt i USA, Japan, Sverige och inte minst i EU med Tyskland i spetsen 2020. Fanns det några undantag till detta? Teknikindustrin är uppbyggd av åtskilliga delbranscher eller allt ifrån batteri- och ackumulatortillverkning till ånggeneratorer och överspänningsskydd.


Ekonomisk analys
09 apr. 2021
Sakområde:

Det är just batteritillverkning som sticker ut och, tro det eller ej, speciellt inom EU. Samtidigt är vi begränsade vad gäller data. Alla länder särredovisar inte batteritillverkning, exempelvis Korea eller Kina. Här vet vi ändå att det rullar på rätt bra i denna delbransch. Världsledande eller näst intill världsledande företag återfinns i dessa länder som Catl, SK Innovation, LG eller Samsung. Mitt i alla kriser vare sig det är viruskris, finanskris eller något annat elände pågår erfarenhetsmässigt ständig teknisk utveckling. Genom teknisk utveckling är det just nu populärt att framdriva fordon med något annat än motorer baserat på raffinerad råolja. Detta har fått just batteriproduktion att öka rätt så rejält från låga nivåer, precis som försäljning av fordon utrustade helt eller delvis med batterier för framdrivning.

I EU minskade teknikproduktionen sammantaget med hela 12 procent i volym 2020. Däremot ökade produktionen för batteri och ackumulatortillverkning med 17 procent. Produktionen minskade här under andra kvartalet jämfört med första kvartalet förra året precis som för alla andra delbranscher. Men produktionsnivån under sista kvartalet 2020 var hela 45 procent högre jämfört med sista kvartalet året innan. I januari i år var produktionsnivån för batteritillverkning 52 procent högre än motsvarande månad 2020.

Officiella data för batteriindustri i Japan och USA visar ännu så länge inte någon boom likt den som EU uppvisar. Sedan 2017 har inte produktionsnivån rört sig nämnvärt i dessa länder även om den hoppat upp sedan virusbotten andra kvartalet i fjol, se bild nedan. Det utesluter dock inte att det även i dessa två länder kan komma en skjuts uppåt framöver. Utöver en mängd olika avslutade eller kommande projekt har till och med GM anammat batterier tillsammans med bl.a. LG.

Hur gick det där till?

Det är framför allt tre länder som bidragit till en hög tillväxt i EU 2020 eller Polen, Ungern och Tyskland. De två förstnämnda representeras främst av SK, Samsung och LG vad gäller batterier till fordon. Tyskland är lite annorlunda. Enligt vår systerorganisation i Tyskland, ZVEI, är merparten av produktionen för batterier till fordon i Tyskland importerade delar från Asien som stuvas om till kundernas behov i Tyskland eller annorstädes. Produktionstillväxten blir därmed hög men tar inte hänsyn till inköp av batterikomponenter. Förädlingsvärdet ökar därför inte nödvändigtvis lika mycket som produktionsvärdet, med eller utan justering för prisutveckling. Tillverkning av batterier och ackumulatorer i Italien och Frankrike är ännu så länge på det sluttande planet sedan länge.

Tillverkning av batterier är och har inte varit Europas starka gren. Denna delbransch utgör begränsade 0,4 procent av EU:s teknikindustri och knappt 0,2 procent av hela tillverkningsindustrin. Det innebär ändå att det finns tillväxtmöjligheter. LG Energy, Catl, VW, Northvolt, Tesla, Samsung, SK Innovation, SVOLT för att nämna några har eller kommer att ha en hel del kapacitet i Europa för att serva elektrifiering av fordon framöver. Har vi tur överlever några av dem i en bransch i ständig teknikomvandling. Har vi tur kan det också dyka upp någon tillverkare som är både bättre och kan göra det än billigare än de ovan nämnda.

industriproduktion-batterier.png

Svensk industri tappar lite tempo

Industriproduktionen i Sverige ökade något i februari jämfört med januari i år, men precis som i många andra länder har industrin tappat lite tempo. Det var återigen främst kemi och läkemedel som bidrog till ökningen i februari tillsammans med trävaror. Den sistnämnda försöker nu tillfredsställa en hög internationell efterfrågan och vi hoppas de lyckas. I teknikindustri minskade produktionsnivån lite jämfört med januari. Trots detta kommer produktionsnivån ändå vara något högre första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet i fjol, vilket konjunkturindex från Teknikföretagens konjunkturbarometer redan indikerat. Nu kommer inte första halvåret för industrin vare sig i Sverige eller i andra länder bli någon kanonperiod. Det är för mycket störningar och restriktioner som påverkar situationen. Har vi tur blir det lite bättre skjuts andra halvåret. Vi kommer inom några veckor med en ny konjunkturöversikt.

Fotnot: Produktion av batterier utgörs inte enbart av batterier till fordon. Men i en del länder är det just produktion av denna typ av batterier som slår igenom i dataunderlaget. För EU tar det lång tid att skaka fram data för industriproduktion. Därav data endast ännu så länge t.o.m. januari i år.