Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svag inledning av 2020

Affärsläget är fortsatt svagt för Sveriges teknikindustri under första kvartalet. Det visar årets första konjunkturbarometer från Teknikföretagen.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Ekonomisk analys
10 mars 2020
Sakområde:

– Årets första konjunkturbarometer återspeglar det som övrig internationell konjunkturdata visat under inledningen av 2020. Affärsläget är fortsatt svagare än normalt och andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar, säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till undersökningen.

– Efterfrågan är betydlig lägre än normalt, särskilt för maskin- och transportmedelsindustrin. Positivt är att efterfrågan ändå är relativt god i några få delbranscher som energi- och medicinteknik. Därutöver är nedgångstakten i orderingång inte är lika omfattande som föregående kvartal för underleverantörer sammantaget, säger Mats Kinnwall

– Effekter av de produktionsstörningar som rapporterats i Kina eller andra länder i början av året kommer visa sig i denna och liknande undersökningar längre fram i vår och försommaren, säger Mats Kinnwall.

Undersökningen omfattar uppgifter från 523 företag med en sammanlagd försäljning på 819 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 81 procent säljs på exportmarknader.

Ladda ner

PDF 0,2 MB

Konjunkturbarometer kvartal 1 2020.pdf

Teknikföretagens konjunkturbarometer utges i mars, juni, september och december.