Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 18 sep. 2020

Industriproduktionen upp efter lockdown men svaga helårssiffror väntar

Denna vecka lyckades Eurostat presentera industriproduktionen för EU/EMU för månaden juli samtidigt som Kina och USA i sedvanlig ordning skakar fram data för industriproduktion betydligt snabbare. I dessa två stora ekonomier levererades data för augusti.

Kinas industriproduktion (gruvor, tillverkning, energi) ökade med 5,6 procent i årstakt jämfört med 4,8 procent i juni och juli. Förväntat var en ökning på ca fem procent. För enbart tillverkningsindustrin tilltog tillväxten till sex procent i årstakt i augusti från marginellt över fem procent i både juni och juli.

För teknikindustri i Kina är det nu riktigt trevliga tider efter raset under inledningen av året. IT-hårdvara, maskin- och fordonsindustrin visar samtliga att allt i stort sett är glömt sedan eländet i början av året. Eller är det verkligen det? Nja, exporten av teknikvaror hostar och hackar och går inte på samtliga cylindrar, utan det är främst inhemska stimulanser och diverse uppdämd inhemsk efterfrågan som bidrar till att tillväxttakten tilltagit. Detta är naturligtvis inte hållbart i längden, för att använda ett modernt vokabulär. För lite mer varaktig tillväxt krävs att investeringar och konsumtion kommer igång mer än i dagsläget samt att tillväxten i världshandeln tilltar.

I genomsnitt blir det dock inte mycket av tillväxt i år då inledningen var mycket svag. Utfallet för industrin 2020 i genomsnitt beror på hur mycket man (det politiska systemet) anser att Kinas ekonomi sammantaget ska växa med i år. Industrin utgör en tredjedel av BNP i Kina. Denna andel är mer än dubbelt så stor som i EU och nära 3 gånger större än i USA. Bidraget från industrin till Kinas sammantagna ekonomiska tillväxt är därmed inte negligerbar. Var vi än landar i år, eller på en tillväxt kring 3-4 procent för teknik- respektive tillverkningsindustri i Kina, är det ändå den lägsta tillväxten som noterats under de senaste tjugo åren. Ha gärna i åtanke att tillväxten för industrin i Kina började svikta redan år 2015 efter att ha vuxit med 13 procent per år i genomsnitt under perioden 2000–2014. Pressmeddelandet från statistikmyndigheten är därutöver alltid en fantastisk läsning. Under det starka ledarskapet från centralkommittén i CPC, Communist Party of China, med kamrat ordförande i spetsen, gjorde ekonomin fortsatta framsteg, enligt myndigheten. Så var det med det.

Trögt i Tyskland

För industrin sammantaget i EU/EMU var juli en ganska stark månad. Produktionsnivån ökade främst i de länder som tidigare haft en relativt stor inskränkning i att bedriva affärsverksamhet som i Italien, Frankrike och Spanien. I Tyskland låg produktionsnivån i stället still mellan juni och juli. Vad händer i Europas största industriland Tyskland i augusti? Denna månad är alltid lite trickig som följd av semesterförläggning. Med olika metoder för att justera för detta lär det inte bli någon hejdundrande expansion då exempelvis personbilsproduktionen enligt VDA (Fordonsindustriföreningen) ramlade ner från 350 000 enheter i juli till 304 000 enheter i augusti, säsong- och kalenderjusterat. I augusti i fjol skruvade Tyskland ihop 399 000 enheter. Då personbilsindustrin inklusive indirekta effekter i leverantörsleden utgör bortemot en femtedel av tillverkningsindustrin, kommer bidraget från denna delbransch till sammantagen industriproduktion blir negativ i augusti. Data för industriproduktionen i september kommer antagligen bli bättre än i augusti. Trots detta kommer industriproduktionen i Tyskland minska med omkring tio procent i år. Med utgångspunkt från en redan inledd återhämtning i varierande grad kan industriproduktionen i Tyskland förväntas öka med 8 procent nästa år. Under detta antagande kommer produktionsnivån nästa år i genomsnitt ändå vara lägre än 2019.

Industrin i USA visar ett likartat förlopp som Kina och EU/EMU det vill säga elände första kvartalet/tertialet som följts av en ganska rejäl uppgång i produktionsnivå under maj, juni och juli. Mellan juli och augusti fortsatte produktionsnivån upp eller med cirka en procent och därmed i betydligt lägre tillväxttakt än i maj-juli. Men ett djupt fall innebär alltid en större uppgång för att komma i kapp. Låt oss exemplifiera med hjälp av industri för bygg-, mineral- och anläggningsmaskiner i USA. Produktionen här minskade med 70,4 procent mellan februari och april i år. Därmed måste den öka omkring 3,3 gånger från den lägre nivån för att komma tillbaka till nivån i februari. Inledningsvis kan det bli hiskeligt positiva tillväxtsiffror från en månad till en annan, givet att en återhämtning sätter igång och efter att hela eller delar av verksamheter varit stängda för att sedan öppna upp.

Läs gärna mer om global ekonomi och global industri samt Sveriges ekonomi i vår senaste konjunkturprognos på annan plats på vår hemsida. I denna diskuterar vi dessutom lite kring långsiktiga tillväxtförutsättningar.

För att inte gå allt för mycket in på djupet kommer global tillverkningsindustri på medellång sikt, d.v.s. de närmaste 3-5 åren, inte mäkta med att växa med mer än 2-3 procent per år och exklusive Kina i en fortsatt lägre takt, se bild nedan. Inte ens under den blixtrande globala IT-boomen 1994–2000 kom tillväxten i global industriproduktion upp i fyra procent per år utan stannade på 3,7 procent i genomsnitt. Tiondelarnas tyranni för de kommande åren säger då cirka +0,2 - +0,3 procent i genomsnitt per månad men med sedvanliga hopp större eller mindre än så.

industriproduktion.png