Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Hushållens konsumtion uppåt efter värsta raset

Hushållens konsumtion har påverkats radikalt till följd av införda restriktioner och nya beteendemönster under Coronapandemin. En så kraftig nedgång i konsumtionen som mellan första och andra kvartalet i år har inte noterats under de senaste 40 åren. Härmed var hushållens konsumtion tillbaka på ungefär samma nivå som i början av 2015.


Ekonomisk analys
11 sep. 2020
Sakområde:

Det kraftiga raset skedde i mars och april, med ett fall på drygt 12 procent från nivån i februari, enligt SCB:s månadsindikator för hushållens konsumtion. Därefter började den klättra uppåt i maj-juli, med 9 procent, säsongsrensat. Konsumtionen var i juli 4,5 procent lägre jämfört med februari, se diagram till vänster nedan.

Särskilt har restaurang och hotell, beklädnadshandel, transporter samt kulturaktiviteter drabbats av minskad konsumtion, se diagram till höger nedan. Under sommaren har det gått uppåt för dessa delar, men nivåerna är fortfarande nedtryckta jämfört med förra sommaren.

hushallens-konsumtion-rasade.png

Den kraftiga nedgången för hushållens konsumtion under andra kvartalet gav det största negativa bidraget till det djupa fallet för Sveriges BNP under kvartalet, då BNP minskade med 8,3 procent från föregående kvartal, säsongsrensat. Hushållens konsumtion bidrog med -3,4 procentenheter till BNP-fallet. Nedgången för konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster bidrog mest till det negativa bidraget. Nästan lika mycket som hushållens konsumtion drog det negativa exportnettot ned BNP med 3,3 procentenheter andra kvartalet. Exporten föll ännu djupare än importen, dvs. med 18 procent och importen med 13 procent, säsongsrensat från första kvartalet.

I veckan har vi också fått de första indikationerna på hur aktiviteten i Sveriges ekonomi som helhet utvecklades i början av tredje kvartalet. Vi har i vår prognos räknat med en uppgång från det djupa fallet under andra kvartalet, men hur stark kan uppgången bli? I juli steg aktiviteten i ekonomin med 3,2 procent från juni, säsongsrensat. Jämfört med juli förra året var aktiviteten 4,1 procent lägre, en siffra som alltså kan återspegla vad en beräkning av BNP ungefär skulle ha hamnat på, se diagram nedan.

Liksom under andra kvartalet var det främst den lägre hushållskonsumtionen som drog ned aktiviteten i ekonomin. Om man räknar aktiviteten från produktionssidan förklaras nedgången med 4,1 procent framförallt av lägre varuproduktion medan tjänsteproduktionen gick något bättre, enligt SCB. Några fler detaljer redovisas dock inte utifrån indikatorn, då den baseras på ett betydligt mindre underlag än de ordinarie BNP-beräkningarna. Det första utfallet för tredje kvartalet enligt SCB:s BNP-indikator kommer den 5 november och den ordinarie beräkningen från nationalräkenskaperna den 27 november.

uppstuds.png

Teknikföretagens prognos för såväl tredje kvartalets BNP som för både 2020 och 2021 publiceras den 16 september. I vår uppdatering förklarar vi vad som ligger bakom det förlopp vi nu ser framför oss. Rapporten kommer läggas ut på Teknikföretagens hemsida den 16 september.