Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Ekonomisk analys 02 okt 2019

Vartannat jobb i Dalarna i riskzonen

Industrin är en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i Dalarna, och står direkt och indirekt för nästan hälften av alla jobb. Men en svagare världskonjunktur kombinerad med minskad orderingång och för höga kostnader kan hota jobben i länet, visar en ny rapport från Teknikföretagen.

- Den betydligt svagare världskonjunkturen som Teknikföretagen länge förutspått börjar nu bita, på Sveriges ekonomi i allmänhet, och på starka industrilän som Dalarna i synnerhet, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

Industrin anställer direkt och indirekt drygt 27 000 personer i länet. Utöver det bidrar industrin till länets skatteintäkter med drygt 4 miljarder kronor. Det utgör nära 15 procent av kostnaderna för länets kommuner och landsting, vilket motsvarar omkring 5 600 jobb. Totalt står därmed industrin i Dalarna för nära 33 000 av länets cirka 70 000 helårsanställda, eller knappt hälften av alla jobb i länet.

Men industrijobben kan vara i farozonen om arbetskraftskostnaderna stiger snabbare än i de länder vi konkurrerar med, nu när världskonjunkturen viker och produktiviteten bromsar in. Arbetslösheten i Dalarna steg under andra kvartalet i år till 8,7 procent, att jämföra med 6,9 procent i genomsnitt för hela landet. Skillnaderna mellan kommunerna i länet är också betydande, på grund av olika näringslivsstruktur. Säter kommun hade till exempel endast 2,9 procent arbetslösa under förra året, medan Avesta hade 10,5 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 

- Den kraftiga inbromsningen på industrins exportmarknader i år kommer med säkerhet att dra ner tillväxten i Dalarna och industrins behov av arbetskraft. säger Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten.

Ladda ner

PDF 0,9 MB

Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Dalarnas län