Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Tjänstesektorn växlar ned

Tjänstesektorn fortsätter att följa med industrin i konjunkturförsvagningen, vilket dagens Inköpschefsindex för tjänstesektorn för januari visar. Normalt ligger industrin något före tjänstesektorn i vändpunkter för konjunkturen, vilket också sambandet mellan PMI för industrin och PMI för tjänstesektorn visar.


Ekonomisk analys
05 feb. 2019
Sakområde:

Till den fortsatta nedgången av PMI-tjänster bidrog svagare orderingång i januari. Tjänsteföretagens leveranstider föll mest av PMI-tjänsters delindex, vilket bekräftar en klart svagare efterfrågan. Normalt märks en effekt på sysselsättningen av svagare konjunktur med viss eftersläpning, men nu tyder PMI-tjänster på att ökningstakten för sysselsättningen kommer visa sig bli klart svagare i början av 2019 än tidigare. Delindex för sysselsättningen föll i januari för tredje månaden i rad.

Då PMI-tjänster och PMI för industrin vägs samman till Silf/Swedbanks PMI-Composite index, får vi en indikation om konjunkturen för näringslivet totalt. Detta index fortsatte att falla i januari, till den lägsta nivån sedan april 2016 (se diagram nedan). Med andra ord kan vi förvänta oss att tillväxten i näringslivet kommer visa klart svagare siffror i början på 2019 jämfört med förra året.

Att även tjänstesektorn växlar ned tyder på svagare efterfrågan både från hemmamarknaden och omvärlden. Tunga tjänstebranscher med stark koppling till näringslivets exportproduktion, som tidigare bidragit starkt till tjänstesektorns tillväxt, bidrar nu i stället negativt och drar ned tillväxten i tjänstesektorn.

I dag publicerades nämligen även tjänsteproduktionsindex för december, som visar en markant inbromsning för så gott som samtliga tjänstebranscher med undantag för endast två branscher, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare samt information och kommunikation. Den sistnämnda branschens produktion visar en årstakt på hela 13 procent i december, som gjorde att tillväxten i tjänstesektorn trots allt blev positiv, men endast 1,6 procent i årstakt. Bidraget från enbart branschen information och kommunikation uppgick till två procentenheter till tjänstesektorns tillväxt på 1,6 procent. Tillväxten i denna bransch visar för övrigt en mycket volatil utveckling.

Övriga branscher drog alltså ned tillväxten i tjänstesektorn i december eller bidrog inte alls. Så gott som samtliga typer av företagstjänster bidrog negativt, men även parti- och detaljhandel, transporter, vård och omsorg samt kultur, nöje och fritid. Hotell och restaurang påverkade tillväxten varken upp eller ned. Nedväxlingen i tjänstesektorn är alltså bred, och hör samman med svagare konjunktur både på hemma- och exportmarknaden.

graf1.png


Senaste ekonomiska analyserna