Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 13 sep. 2019

Investeringsras tynger svensk ekonomi

För drygt en månad sedan kom preliminära BNP-siffror för Sverige, som visade att ekonomin krympte med 0,2 procent mellan första och andra kvartalet och växte med 1,4 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

Den 13 september publicerades reviderade siffror för andra kvartalet, baserade på utförligare dataunderlag, som visade en marginell uppjustering av kvartalsförändringen till +0,1 procent. Däremot skrevs tillväxttakten ned jämfört med motsvarande kvartal 2018 till en procent (se bilderna nedan). Skälet till revideringen är att BNP för första kvartalet 2019 skrevs ner.

investeringsras_bromsar_ekonomin.png

Precis som förväntat, och som sker i snart sagt alla avmattningar, är det i första hand näringslivets investeringar som bromsat ekonomin medan hushållens konsumtion är betydligt mer stabil. Notabelt är att investeringarna föll i kvartalstakt/årstakt med en/tre procent efter att så sent som i början av 2018 vuxit med fem/sex procent.

Föregående års investeringsuppsving var starkt kopplat till den starka internationella och svenska industrikonjunkturen (se bilden nedan till vänster).

investeringar_och_industriproduuktion_i_tandem_sverige_viker_snabbt.png

I takt med att industrikonjunkturen vikt har även investeringarna tappat farten. Vi lär få vänja oss med svaga investeringar ett bra tag till, eftersom inget pekar mot en snar konjunkturuppgång.

Sverige i takt med omvärlden och industrin bromsar

Vi kan nu konstatera att svensk ekonomi, som lägga såg ut att kunna stå emot den globala avmattningen, nu utvecklas i paritet med eller något sämre än Eurozonen. Det främsta skälet till att Sverige växte starkare runt årsskiftet 2018-2019 var att den svenska tillverkningsindustrin gick betydligt bättre, i synnerhet jämfört med Tyskland. Nu ser vi dock tydliga tecken på att svensk tillverkningsindustri drabbas av den globala inbromsningen.

För industrin kan konstateras ett sämre utfall under både första och andra kvartalet i år jämfört med det preliminära utfallet. Bilden nedan visar tydligt hur tillväxttoppen för tillverkningsindustrin inträffade i början av 2018. Visserligen studsade industrin tillfälligt tillbaka i slutet av 2018 men nu kan vi notera två noll-kvartal under första halvåret 2019.

snabb_avmattning_i_industrin.png

Teknikföretagen har hittills räknat med cirka en procent tillväxt i tillverkningsindustrin och två procent för teknikindustrin 2019, det kan nog bli svårt att nå detta med tanke på utfallet första halvåret och tecken på fortsatt svaghet de senaste månaderna.

Kontakt