Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Ekonomisk analys 19 feb. 2019

Industrins betydelse och villkor i Västra Götalands län

Industrin i Västra Götalands län skapar sysselsättning direkt och indirekt för cirka 161 000 personer i länet, vilket är 19 procent av alla jobb i länet. Det visar Teknikföretagens nya rapport "Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Västra Götalands län". Därutöver bidrar sysselsättningen inom industrin med skatteintäkter, inklusive transfereringar till kommunerna, med cirka 24 miljarder kronor. Det motsvarar 31 000 jobb inom länets kommuner och landsting. Totalt står alltså industrin i Västra Götalands län för 192 000 jobb, eller vart fjärde jobb i länet.

Rapporten "Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Västra Götalands län" presenterades under ett välbesökt seminarium på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 18 februari. Följt av en panel med Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen, Mikael Sällström, ombudsman IF Metall, och Ola Olsson, professor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Industrin i Västra Götalands län svarar för 44 procent av det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras i länet (förädlingsvärdet). Det är mer än dubbelt så stor andel jämfört med industrins andel av Sveriges BNP totalt. 

Västra Götalands län har en hög exportandel av bruttoregionalprodukten (BRP) och större andel företag med hög andel export/import jämfört med hela Sverige. Kompetensbristen inom industrin har ökat de senaste åren. Industriinvesteringarna har under några år varit starkare än i övriga delar av landet.