Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 10 maj 2019

Hushållen fortsätter att hålla igen på stora utgifter

Hushållen har inlett året med en svag uppgång i sin konsumtion jämfört med motsvarande period förra året. Under första kvartalet i år hade konsumtionen ökat med 1,4 procent, kalenderkorrigerat, jämfört med första kvartalet i fjol. I mars låg årstakten på endast 0,4 procent. Jämfört med föregående månad minskade konsumtionen något, med 0,2 procent, säsongsrensat.

Mönstret i konsumtionen håller i sig från den svagare utvecklingen under andra halvåret 2018, dvs. hushållen började hålla igen på vissa utgifter, främst på inköp av personbilar. Däremot har konsumtionen av bland annat kläder och skor, samt utlägg för restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, fortsatt att öka.

Priserna för de sistnämnda tjänsterna steg i mars med 2 procent i årstakt. Priserna för samtliga varor och tjänster som ingår i denna beräkning av hushållens konsumtion steg med 1,6 procent i årstakt.

I mars märks en något svagare ökning för inköpen av beklädnadsvaror samt livsmedel och dryckesvaror, se diagram till höger nedan. De övriga delarna av hushållens konsumtion som visas i diagrammet fortsatte att minska i årstakt.

I vår senaste prognos för Sveriges ekonomi (7 maj) räknar vi med att hushållens konsumtion i år kommer att öka med 1,8 procent, vilket betyder att tillväxttakten måste ta mer fart för att prognosen ska slå in. Prognosen innebär ändå en klart lägre ökningstakt jämfört med perioden 2013-2017, då hushållens konsumtion steg med 2,5 procent i genomsnitt per år och bidrog starkt till Sveriges BNP-tillväxt, med 1,1 procentenheter per år i genomsnitt. En ökning i år på 1,8 procent för hushållens konsumtion innebär ett bidrag på motsvarande 0,8 procentenheter till BNP-tillväxten. Under förra årets inbromsning av hushållens konsumtion till en ökning med 1,2 procent, uppgick bidraget till BNP-tillväxten till endast 0,5 procentenheter.

Den försiktiga tendensen i konsumtionen tyder på att hushållen är fortsatt pessimistiska om utvecklingen i Sveriges ekonomi, vilket KI-barometern visade senast enligt hushållens svar på deras enkätfrågor i april. Hushållen visade då bland annat att de räknar med att hålla igen på inköp särskilt av kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna.

hushallens-konsumtion.png