Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Medlemsföretag 30 maj 2018

Södertälje Science Park: mötesplats för forskning och utbildning

En mötesplats för innovation, entreprenörskap, utbildning och forskning. Södertälje Science Park har ambitiösa planer för framtiden. ”Vi vill skapa ett attraktivare Södertälje och bli en ledande nod för hållbar produktion”, säger vd Robert Kingfors.

Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park.
Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park.

När Astra Zeneca under 2012 beslöt att lägga ned sin svenska forskning i Södertälje var det ett hårt slag mot industristaden söder om Stockholm. På ett bräde försvann runt 1 200 jobb på orten som ligger lite i slagskugga av huvudstaden men som ensam står för 10 procent av den svenska varuexporten.

Men kommunen, fastighetsbolaget Acturum, Kungliga Tekniska Högskolan och stadens stora arbetsgivare Scania och Astra Zeneca gav inte upp utan spottade i nävarna och lyckades övertyga regeringen att satsa omkring en och en halv miljard kronor över tio år på idén om en ny mötesplats för forskning och utbildning: Södertälje Science Park.

Nod för hållbara produktionsflöden

I dag är den nyinvigda forskningsparken som delvis ligger inrymd i Astra Zenecas gamla lokaler på god väg mot visionen om att bli Sveriges ”nationella nod för hållbara produktionsflöden”. KTH är i full färd med att bygga ut sin verksamhet för att ta emot 1 200 studenter inom fem år och har hittills tillsatt två professurer.

– Dessutom har vi just öppnat Open Prototyping Södertälje som är tänkt att bli en ny mötesplats för kreativt skapande där studenter, innovatörer och företag får en verkstad där de kan ta fram egna prototyper, säger Robert Kingfors, vd för Södertälje Science Park.

Mötet i centrum

Ordet ”mötesplats” är centralt i sammanhanget, och en av de två huvuduppgifter som Robert Kingfors ser för Södertälje Science Park. Tanken är att bli en arena som sjuder av idéer och stadens industriella kunskap där företagare, studenter, privatpersoner och forskare ska kunna mötas. Och inspireras, utveckla sig själva, sitt företag och sina idéer.

– Den andra huvuduppgiften är att fokusera på vårt specialområde: hållbar produktion, både när det gäller fysiska produkter och tjänster, säger han.

Produktionsänglar gör skillnad

Hållbar produktion ses av många som en nyckel till Sveriges konkurrenskraft när industrin digitaliseras och inslagen av automation, uppkoppling och robotik blir allt starkare. Inom det här området har Södertälje Science Park precis startat pilotprojektet ”Produktionsänglar”, ungefär som när affärsänglar stöttar entreprenörer.

– Vår inriktning är inte främst att utveckla affärsidéer utan att stötta små och medelstora företag och startups att gå från prototyp till fullskalig produktion. I den kritiska inledningsfasen med stora investeringar kan våra produktionsänglar göra verklig skillnad, säger Robert Kingfors.

Ett annat nystartat projekt är Digilog som är en testbädd dit företag kan komma och simulera och laborera i digitala fabriksmiljöer. Det är ett stort projekt lett av KTH där storföretag, flera forskningsaktörer och spjutspetsföretag samverkar för utveckla och testa digitaliseringens potential inom logistik.

Medlemskap i Teknikföretagen ger seriositet

Robert Kingfors säger att Södertälje Science Park ännu är ganska ensamt i sitt slag som medlem i Teknikföretagen. Beslutet att bli medlem var självklart, enligt honom.

– Teknikföretagen är en viktig aktör och opinionsbildare och ett medlemskap ger oss värdefulla kontaktytor för att samarbeta med olika företag. Dessutom anser vi att medlemskapet ger oss en självklar seriositet. Det känns tryggt och tydligt.

Vad vill du att Södertälje Science Park ska ha uppnått om fem år?

– Att vi har medverkat till att ett antal företag har gått från prototyp till fullskalig produktion av någon tjänst eller produkt i samverkan med Södertälje Science Park. Det kan vara både befintliga företag som finns här i vår närhet eller entreprenörer som fick sin produktionsstart här.

Det här är Södertälje Science Park

  • Södertälje Science Park (SSCP) är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom området hållbar produktion. SSCP invigdes den 30 januari i år, i samband med Södertälje Science Week.
  • SSCP ägs till 50 procent av Södertälje kommun. Resterande 50 procent ägs av Scania, Astra Zeneca och fastighetsbolaget Acturum. KTH är den femte huvudpartnern.
  • KTH:s campus Södertälje flyttade in i SSCP vårterminen 2017. Fullt utbyggt kommer KTH att tillhandahålla fyra utbildningar i Södertälje för 1 200 studenter. De flesta utbildningarna har koppling till hållbar produktion. Dessutom startas forskningsverksamhet, något KTH i Södertälje aldrig haft tidigare.
  • Tanken är att SSCP ska möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan industripartner som Scania och AstraZeneca, akademin i form av KTH och det offentliga i form av Södertälje kommun.
  • SSCP är medlem i Teknikföretagen sedan 2017.
  • Läs mer om Södertälje Science Park här.