Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Stöttar omställningen med avancerad modellering

Med vetenskap och modellering vill energikonsulterna på startupföretaget Quantified Carbon stötta omställningen till ett fossilfritt energisystem och fossilfria industriella processer. “Vi är en samling akademiker som startade utifrån en passion”, säger projektchefen Anton Såmark-Roth.

Quantified Carbon projekt Repower är inriktat på att utforska möjligheterna att omvandla kolkraftverk till fossilfria kraftverk. Här ett möte med intressenter i Indonesien. Quantified Carbon projekt Repower är inriktat på att utforska möjligheterna att omvandla kolkraftverk till fossilfria kraftverk. Här ett möte med intressenter i Indonesien.

Medlemsföretag
15 dec. 2023
Sakområde:

Hur ska Sveriges framtida energisystem se ut för att det ska bli det ska vara kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt till år 2045? Den jättefrågan fick energiingenjören Staffan Qvist i uppgift att djupdyka i.

Uppdraget kom från Svenskt Näringsliv inom ramen för projektet Kraftsamling elförsörjning och rapporterna fick stor uppmärksamhet när de presenterades 2021.

Samtidigt blev uppdraget startskottet för Quantified Carbon, som på ett par år har vuxit från att i princip vara en enmansoperation till runt ett dussin anställda.

– Vi är en samling akademiker med forskarbakgrund som startade utifrån en passion om energiomställningen, berättar Anton Såmark-Roth, projektchef på det numera internationella företaget med nyetablerat kontor i Stockholm.

Rådgivning kring hur elsystemet ska bli fossilfritt

Inriktningen för Quantified Carbon är att med hjälp av modelleringar erbjuda kvalificerad rådgivning kring energisystem, elmarknad och energiförsörjning. Ett annat område är rådgivning till företag och industrier som står inför en omställning till fossilfria processer.

– Här håller vi bland annat på med en skräddarsydd analys för LKAB, berättar Anton Såmark-Roth.

Delar av Qualified Carbons stockholmskontor.

Omvandla kolkraftverk till fossilfri produktion

Ett tredje ben är projektet Repower som är inriktat på att utforska möjligheterna att omvandla kolkraftverk till fossilfria kraftverk. Projektet är långsiktigt och ännu inte kommersiellt bärkraftigt men projektledaren Albert Payaró-Llisterri betonar den stora potentialen och att Quantified Carbon redan diskuterar frågan med intressenter i Kina, Indonesien och Sydkorea.

– Vi menar att det finns stora samhällsekonomiska vinster i att använda de stora investeringar i infrastruktur som finns kring ett kolkraftverk och ersätta kolet med geotermisk energi, energilagring eller kärnkraft, säger han.

Rapporter för näringslivet och politiken

I takt med att samhället ställer om och bygger ut energiproduktionen finns det enligt Anton Såmark-Roth och Albert Payaró-Llisterri ett stort sug efter Quantified Carbons tjänster.

– Det kommer att finnas stor efterfrågan för de olika modelleringsprogram som vi kan erbjuda, i kombination med vetenskapligt grundade studier. Våra rapporter kan sedan användas som beslutsunderlag för industriföretag, politiker, NGO:s och andra organisationer som är del av omställningen, säger Anton Såmark-Roth.

Vill ge storbolagen en match som god arbetsgivare

Qualified Carbon har nyligen blivit medlemmar i Teknikföretagen. En anledning är enligt Anton Såmark-Roth att företaget vill kunna ge större bolag en match när det gäller att hitta rätt kompetens.

– Som medlemmar i Teknikföretagen får vi hjälp att vara en god arbetsgivare med allt från stabila och säkra förhållanden för de anställda till pensionsförmåner och deras balans i livet. Det ger oss en känsla av säkerhet.

Qualified Carbon i korthet
  • Antal anställda: 13.
  • Huvudkontor i London, kontor i Stockholm och Polen samt närvaro i Finland, Danmark, Belgien och Nederländerna.
  • Tillhandahåller energirådgivning, skräddarsydd modellering av energisystem och industriella processer och prognoser för energisystem. Jobbar även med att omvandla befintliga kolkraftverk till fossilfri energiproduktion.