Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Vi behöver se till att unga tidigt känner sig inkluderade i teknikens värld.

Detta för att ge bästa förutsättningar till att leva och agera i en teknikintensiv värld. I det arbetet behöver bilden av teknik breddas - både i förståelsen av vad teknik är och vem som är med och utvecklar den.

Kompetensförsörjning

För dig som är lärare

Som tekniklärare har du en viktig roll i att göra teknikämnet samhällsrelevant, intressant och inkluderande för alla elever. Här erbjuds du lärarstöd för undervisning inom STEM-ämnena. Teknikföretagens material är alltid framtaget i samarbete med utbildade lärare och pedagoger.

Youtubeserien Praktikanten

För att inspirera och stötta dig som lärare har vi tagit fram serien Praktikanten med tillhörande lektionsmaterial för elever i årkurs 7-9.

praktikanten

Idén till serien är enkel. Ungas uttalade teknikintresse sjunker under högstadiet, så vad händer om vi utgår ifrån intressen som engagerar unga i stället? Går det att kombinera dessa områden med teknik? Youtubeseriens tre avsnitt tar avstamp ifrån tre vanliga intressen - mat, hållbart smink och cybersäkerhet.

I Praktikanten har vi låtit kända digitala kreatörer testa olika yrken inom teknik för att skapa en större förståelse för hur teknik faktiskt kan användas inom fler yrkeskategorier och affärsområden än unga normalt sett förknippar med tekniska utbildningar. Med hjälp av vår teknikcoach Elenora Svanberg matchas praktikanter med spännande företag som Ellure, Rise och Saab.

Tillhörande lärarmaterial för Praktikanten

Lektionsmaterialet är en praktisk handledning för dig som lärare som kopplar till de mål som finns i läroplanen för årkurs 7-9. Lektionerna är framtagna av Ulrika Sultan, tekniklärare, som idag forskar på tjejers teknikintresse och hur det kan behållas upp i vuxen ålder.

Du hittar allt lektionsmaterial i navigeringen till höger, eller längst ned på sidan om du tittar från en mobil. 

 

Webbserien Vi räknar på det!

Många ungdomar upplever en ängslan kring matematik och tycker att ämnet är abstrakt och svårt att relatera till. För att visa ungdomar hur relevant och användbart ämnet faktiskt är tog vi matten till ungdomarnas liv, istället för tvärtom.

vi-raknar-pa-det

Tillsammans med programledaren och influencern Hanapee (Hanna Persson) och matteläraren Elin Gawell skapade vi webbserien Vi räknar på det!. Där räknar vi ut svaren på vardagliga ungdomsproblem som ”ska jag klippa lugg?” eller ”när kommer jag över mitt ex?”

Tillhörande lärarmaterial för Vi räknar på det!

Lektionsmaterialet är framtaget av Elin Gawell som är legitimerad lärare i matematik för åk 7-9 och gymnasiet och fil.lic. i matematik. 

Filmerna kan användas både för att introducera ett nytt arbetsområde eller för att jobba vidare med redan kända begrepp. Eleverna kan med fördel få diskutera rimligheten i de matematiska modeller som läggs fram och utifrån dessa skapa egna problem att besvara. Ett sätt att jobba med materialet i ett ämnesövergripande projekt är att låta eleverna ställa egna frågor, lösa dem med matematik, skriva manus och spela in egna filmer. Ni kan också använda problemen från filmerna, och se om ni kan räkna på dem på andra sätt.

Du hittar allt lektionsmaterial i navigeringen till höger, eller längst ned på sidan om du tittar från en mobil. 

 

Teknikboken: 10 lektioner i att förändra världen

Den här, helt kostnadsfria boken, tar avstamp i 10 olika samhällsproblem, och kopplar dem till teknik. Den är tänkt att fungera som inspiration och praktisk handledning för dig som lärare och innehåller engagerande och konkreta förslag på lektioner som kopplar till de mål som finns i läroplanen för åk 7-9. Boken innehåller också inspirerande porträtt av förebilder som på olika sätt förändrar samhället genom teknik.

Beställ boken kostnadsfritt här

teknikboken

Redaktör för boken och ansvarig över lektionsmaterialet är Ulrika Sultan som i grunden är tekniklärare och idag jobbar med att forska på flickors teknikintresse och hur det kan behållas upp i vuxen ålder.

Beställ boken 10 lektioner i att förändra världen 

Tack för din beställning.
{{apiErrorMessage}}

 

Har vi åkt till mars än? - junior

har-vi-akt-till-mars-an

I podden Har vi åkt till Mars än? - junior letar vi tillsammans med experter efter lättförståeliga och pedagogiska svar på frågor om rymden. Frågorna är ställda av nyfikna barn och handlar om allt från ljusets hastighet, rymdraketer, planeter och lagar i rymden! 

Varje avsnitt kommer med tillhörande lärarhandledning anpassad för åk. 4- åk. 8 och är ett samarbete med Hello World, producerat av Rundfunk Media och samfinansierat av Teknikföretagen (avsnitt 1-10) och Rymdstyrelsen (avsnitt 11-20).

 

Bredda bilden - en gratis bildbank

bredda-bilden

Bredda bilden är en gratis bildbank som speglar en bredare bild av teknik- och industribranschen. Bilderna porträtterar kvinnor och unga i en industrimiljö som få associerar till yrket. 

Teknikbranschen är i stort behov av att kunna rekrytera fler tekniker och ingenjörer. För att möta den ökande efterfrågan behöver vi bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den. Med bildbanken Bredda bilden kan alla vara med och skapa en uppdaterad bild av teknik och lyfta fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Inte för att det inte finns kvinnor i branschen, utan för att vi behöver rekrytera fler för att vi ska kunna fortsätta vara ett land i teknisk framkant.

Alla bilder är gratis att använda och de har inga tids- eller mediabegränsade rättigheter. Det är däremot viktigt att de används i tekniska sammanhang, att publiceringen följer pressetiska regler och de får absolut inte användas i för modellen kränkande sammanhang. De flesta bilder är tagna ute i miljö och visar personer som är studenter eller verksamma inom tekniska yrken.

 

10 insikter om tjejers teknikintresse

Endast en femtedel av alla gymnasieelever på Teknikprogrammet är tjejer, och andelen på ingenjörsutbildningar generellt sett är endast något högre. Båda dessa siffror har också planat ut efter tidigare ökningar.

För att bidra till förändring har vi på Teknikföretagen aktivt arbetat under många år för att inspirera fler tjejer att välja teknik.

Denna rapport, nu i sin andra utgåva, är ett sätt för oss att dela de kunskaper vi har och vi hoppas kunna inspirera dig att reflektera över varför det ser ut som det gör och att vidta åtgärder som kan leda till att fler tjejer både väljer teknikutbildningar och vill jobba med teknik i framtiden – oavsett om det är på ett av våra medlemsföretag eller någon annanstans.

Mer om rapporten