Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 16 dec.

Teknikföretagens remissvar på Transportsektorns klimatomställning.pdf

Remissvar M2022/01828
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen företräder svensk tillverkningsindustri. Tillsammans står våra 4 300 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Gemensamt för våra medlemsföretag är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens. Teknikföretagens medlemmar har lösningarna på många av de miljö- och klimatutmaningar världen står inför. För att de ska kunna fortsätta bidra till en hållbar omställning är det av yttersta vikt att de lagar och regelverk som tas fram stärker deras konkurrenskraft.

Teknikföretagen välkomnar möjligheten att bidra till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan genom att kommentera Trafikanalys rapport inom transportområdet. Teknikföretagen är en del av Näringslivets transportråd och står också bakom remissvaret därifrån.

Teknikföretagen har fokuserat sitt svar på de åtgärder som rör vägtrafik.

Publicerades 16 december 2022