Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 01 feb.

Teknikföretagens yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037.pdf

Yttrande I2020/02739
Ladda ner remissvaret

Sveriges transportsystem är en viktig förutsättning för att svenskt näringsliv, som exporterar en stor andel av sin produktion, ska kunna ha verksamhet i Sverige. Det blir också allt tydligare att planeringen av transportsystemet vidgas till att även påverka och påverkas av andra områden och processer, såsom digitalisering och elsystemets utbyggnad. Det är bra och naturligt givet den utveckling som sker i stort. Vi anser också att våra medlemmar idag mer än någonsin är en möjliggörare för transportsektorns omställning och att detta är viktigt, inte bara för Sverige, utan också utanför landets gränser när produkter och tjänster går på export.

Teknikföretagen vill understryka behovet av att säkerställa ändamålsenliga kopplingar mellan samtliga initiativ som pågår. Särskilt gäller det exempelvis den nu uppstartade Elektrifieringskommissionens arbete, uppdrag runt elvägar samt stationär laddning och det pågående arbetet med nästa nationella infrastrukturplan. En stark elektrifiering av transportsektorn i Sverige kommer att bidra både till klimatmålen och ytterligare främja innovationskraften i svensk industri till nytta för framtida export och sysselsättning. 

Publicerades 1 februari 2021