Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 07 mars

Teknikföretagens yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Yttrande I2020/03164
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen välkomnar initiativen runt ökad användning av flexibilitetstjänster, särskilt att effektiviseringskravet i elnätsregleringen ska omfatta inte bara rörliga kostnader utan även kapitalkostnader. Att använda det vi har så effektivt som möjligt gör att vi kan lösa kapacitetsproblem snabbare, samt leder förhoppningsvis till en kostnadseffektivitet.

Det är därför bra att andra åtgärder än utbyggnad av nät kan användas för att nya anläggningar ska kunna anslutas. Viktigt dock att det inte blir en sub-optimering som gör att nätutbyggnad som kan komma andra kunder i kön till nytta fördröjs.

Ei bedömer att kapacitetsproblemen ska vara lösta 2030. Anledningen till att exempelvis Stockholm har en väldigt utmanande nätsituation är att prognoserna som gjordes 2004–2008 inte håller för de verkliga behoven. Att behöva vänta till 2030 för att vara ikapp med kapacitetsproblemen är oacceptabelt, inte minst som att ökad elektrifiering sker nu, prognosen om elanvändningen kan i värsta fall vara felaktig även denna gång.

Vi måste säkerställa att samhället och industrin har ett elnät som är framtidssäkrat. Nätutvecklingsplaner är ett bra första steg för att lättare kunna förutsäga framtida behov, men det räcker inte med att elnätsaktörerna stämmer av med regioner och kommuner, man bör även stämma av med näringslivet.  

Publicerades 8 mars 2021