Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 30 apr.

Teknikföretagens remissyttrande - utredningen Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020-59).pdf

Yttrande U2020/05545
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen vill att en förnyad utredning tillsätts för översyn av innovationsstödssystemet, motiverat av att direktiven till aktuell utredning är bristfälliga.

Vi saknar ett helhetsperspektiv och anser att utredningen inte tar hänsyn till den pågående väl fungerande och innovationsdrivande samverkansforskningen, där näringslivet är starkt engagerat. Teknikföretagen vill att en mer omfattande innovationstutredning tillsätts skyndsamt.

Publicerades 30 april 2021

Teresa Jonek Expert forskning och innovation 070-551 29 02 Maila