Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 20 maj

Teknikföretagens yttrande över Klimatdeklaration för byggnader

Besvarande Fi2020/00475/BB
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen stödjer undantaget för industrier och verkstäder att lämna in en klimatdeklaration. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader och initialt även att öka medvetenhet och kunskap om byggnaders klimatpåverkan.

Eftersom industribyggnader och verkstäder utformas efter specifika förutsättningar baserat på den produktionsprocess som byggnaden ska inhysa, kan kraven på byggmaterial och konstruktion bli ytterst specifika. Detta gör att jämförelser blir svåra och att generiska värden inte blir rättvisande.

Publicerades 20 maj 2020