Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Remissvar 26 aug.

Teknikföretagens yttrande - Ändringar i HL akademisk frihet samt livslångt lärande

YTTRANDE U2020/03053/UH
Ladda ner remissvaret

Promemorian utgörs av två delar, dels förslag om att i högskolelagen slå fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet, dels förslag om att lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet ska tydliggöras i högskolelagen. Förslagen är en utveckling av de förslag som lades fram i den så kallade styr- och resursutredningen1 och föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

  • Teknikföretagen tillstyrker förslaget med tillägget att det ansvar på lärosätena som följer med akademisk frihet för verksamheten måste utvärderas och följas upp regelbundet. Liksom nämns i promemorian kan det exempelvis ske genom UKÄs tematiska utvärderingar och formen för detta bör vidareutvecklas.
  • Teknikföretagen tillstyrker promemorians förslag om att det ”I högskolelagen införes en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet” med följande kommentar:

    Teknikföretagen anser att det är hög tid att ta ett samlat grepp kring livslångt lärande, där incitament och resurser såväl ekonomiska som personella, näringslivets och övriga samhällets behov samt uppföljning och kvalitet måste beaktas. I höstens budget- och forskningsproposition måste mötande förslag vad gäller resurstilldelning, lärarkapacitet, incitament för samverkan och ledarskap utvecklas. Tillämpningen av den nya skrivningen i högskolelagen måste regelbundet utvärderas och följas upp.
Publicerades 26 augusti 2020

Teresa Jonek Näringspolitisk expert inom forskning och innovation 070-551 29 02 Maila