Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 06 mars

Teknikföretagens yttrande avseende Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Yttrande Fi2019/00431/S2
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen ställer sig bakom Svenskt Näringslivs yttrande avseende remissen på promemorian ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”, Fi2019/00431/S2.

Vad gäller Kemikalieskatten vill Teknikföretagen specifikt betona att vi avstyrker regeringens förslag om att höja kemikalieskatten.

Nuvarande undantag för privat import bidrar stort till konkurrenssnedvridning gentemot svenska aktörer. Vi tror att e-handelsundantaget bidrar till att försämra svensk konkurrenskraft, då dessa kan sälja samma var till ett attraktivare pris.

Vi tror också att det leder till att fler farliga produkter hamnar på den svenska marknaden då skatten även gynnar de oseriösa e-handelsaktörerna. Dessa förmedlar produkter som inte uppfyller produktsäkerhetskrav och därmed kan innehålla kemikalier som är förbjudna i EU eller som leder till brandrisker.

Publicerades 28 augusti 2020