Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Rapport 10 mars

Hållbar smart produktion i Sverige

I Sverige finns goda förutsättningar för hållbar produktion, men vi är inte ensamma om att vilja ta ledartröjan. För att vi ska behålla vår ledande position behöver vi satsa offensivt.

Ladda ner rapporten

Vår ekonomi, tillväxt och välfärd är beroende av att vi har industriproduktion i Sverige. Industrin sysselsätter över 800 000 personer. Av dem är över hälften, cirka 440 000, sysselsatta hos underleverantörer eller i företag som levererar industrinära tjänster. Tillväxten inom industrinära tjänster ökar och under 2015-2018 skapades 48 000 nya jobb i denna bransch.

Summan av det förädlingsvärde som hela industrin genererar, inklusive leverantörer, utgör 20 procent av Sveriges BNP. Av detta står teknikindustrin för över hälften. Hela industrin, tillsammans med industrinära tjänster, utgör 56 procent av Sveriges export. Industrin och tjänsteleverantörerna utvecklas i symbios och drivs av efterfrågan på teknikindustrins produkter på världsmarknaden.

Industrins produktion i Sverige är avgörande för att vårt välfärdssystem ska fungera. Redan idag är Sverige attraktivt för producerande företag, och antalet företag som väljer att lägga sin produktion här har ökat på senare år. Här finns välutbildad arbetskraft, ett välfungerande system för forskning och innovation, närhet till underleverantörer, en lång tradition av samverkan, hög kvalitet och flexibilitet i produktion och fossilfri el. När nu både EU och Sverige ställer om till klimatneutralitet blir förmågan till grön och digital omställning, ”twin transition”, kritisk och en viktig drivkraft för innovation. Sveriges framgång inom området kommer att vara avgörande för vår framtida konkurrenskraft.

Vi behöver producera – hållbart och smart – för att vår välfärd ska fortsätta fungera.

Publicerades 2 februari 2022

Peter Johansson Enhetschef Forskning, innovation och industriell utveckling 08-782 09 27 Maila