Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Teknikföretagen har träffat ett 2-årigt avtal med facken inom industri. Läs mer här

Rapport 16 dec.

Digitaliserade affärsmodeller för cirkulära materialflöden

Svenska teknikföretag står redo med långlivade och högkvalitativa produkter och är väl rustade för en cirkulär ekonomi. Företagen testar redan idag nya sätt att öka lönsamheten samtidigt som produkterna används längre. Slit och slängsamhället kommer att utmanas mer och mer.

Ladda ner rapporten

I Teknikföretagens senaste rapport om Cirkulär ekonomi som lanserades i Almedalen 2018 slog vi fast att för industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att förlänga den ekonomiska relationen till kunden.

Teknikutveckling är en viktig drivkraft och möjliggörare för detta. Med denna utgångspunkt har vi tillsammans med väldigt många medlemsföretag utvecklat och konkretiserat vad det är som driver utvecklingen framåt.

Denna rapport lägger fram 15 politiska förslag som stödjer den oundvikliga utvecklingen mot en mer klimatneutral framtid och som syftar till att accelerera och möjliggöra omställningen. Vi ger också exempel på nya affärsmodeller som kommer att leda till ändrade beteenden och affärsrelationer både inom industrin och för privatpersoner.

Denna rapport är avsedd att vara en källa till inspiration för beslutsfattare i politiken både i Sverige och i EU. För glädjande nog är både företagen och politikerna helt överens om målen. Vi behöver samarbeta för att enas om den bästa vägen fram.

Publicerades 16 december 2020