Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Rapport 27 jan.

Teknikföretagens inspel till EUs kommande industristrategi

Europa står inför stora utmaningar. Politiseringen av världshandeln ökar och utmanar det multilaterala handelssystemet. Samtidigt genomgår industrin en digital och grön omställning för att nyttja ny teknologisk utveckling och bemöta ett av vår tids största hot: klimatförändringen.

Ladda ner rapporten

EU måste utveckla en industripolitik som optimerar industrins förutsät tningar för att genom innovation ta fram lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar, och tillvarata de strategiska möjligheter som dessa utmaningar utgör. Detta kräver bland annat ökade satsningar på forskning och utveckling, ett regelverk som kan anpassas efter nya teknologier och en ambitiös frihandelspolitik som underlättar för företagen att sprida sina innovationer världen över.

Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen och svenska teknikföretag är världsledande när de tillåts konkurrera på lika villkor. I brist på globala överenskommelser behöver vi därför en europeisk industripolitik som värnar konkurrensneutralitet på marknadsliberala grunder, både på EU:s inre marknad och med länder bortom EU:s gränser.

Global konkurrenskraft börjar på hemmaplan, genom bästa möjliga konkurrensförutsät tningar för våra företag. Med rätt förutsät tningar vänder företagen dagens utmaningar till framtida möjligheter!


Ladda ner

Publicerades 30 juni 2020