Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 30 mars

Att konkurrera med kompetens - Teknikföretagens policy för livslångt lärande

Företagens överlevnad förutsätter att de hänger med i den snabba tekniska utvecklingen. Teknikskiftet ställer helt nya krav på arbetskraften och innebär att kunskapsintensiteten i hela produktionskedjan går upp. Och denna utveckling kommer att fortsätta.

Ladda ner rapporten

För Sverige – en liten, öppen ekonomi som bygger sitt välstånd på att exportera kunskapsintensiva varor och tjänster – går det inte att nog betona allvaret i situ- ationen. Teknikföretagens medlemmar står för en tredjedel av Sveriges export och är kritisk för jobb och tillväxt i landet. Att den svenska teknikindustrin kan behålla sin konkurrenskraft i den teknologiska utvecklingen är ett nationellt intresse.

I centrum för utmaningen står företagens kompetensförsörjning. För att klara konkurrensen från omvärlden är det avgörande att svenska företag har medarbetare med rätt kunskap och kompetens – både i dag och i morgon.

Det handlar dels om att utbildningsystemet måste rusta människor med de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden redan från början. Men det handlar också om att det måste finnas goda möjligheter att bygga på och bygga om sin kompetens under hela yrkeslivet. Tiden är förbi när det räckte med att utbilda sig en gång under ett helt arbetsliv.

Utmaningarna är stora och låter inte vänta på sig. Bara inom fordonsindustrin behöver 30 000–40 000 ingenjörer få kompetenshöjande insatser under de närmsta fem åren. Det innebär 8 000 ingenjörer per år eller nästan 670 ingenjörer i månaden. Det finns ingen tid att spilla.

Varken näringslivet eller politiken kan ensamma klara den här uppgiften. Det kräver att vi arbetar tillsammans för att forma ett utbildningssystem vars utbud, innehåll och organisation förmår att svara upp mot företagens kompetensbehov.

Vår förhoppning är att förslagen i vår policy för livslångt lärande ska bidra till en ökad förståelse av storleken på kompetensutmaningen och leda till politisk handlingskraft. Sverige har en stolt tradition av högteknologiskt kunnande och innovationskraft. Det får inte förgås på grund av politisk passivitet.

Publicerades 17 juni 2020

Frida Andersson Enhetschef Kompetensförsörjning 08-782 09 93 Maila