Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 11 apr.

Handel och EU-samarbete för svenskt välstånd

Teknikföretagen är näringslivets främsta röst för mer handel med omvärlden. Att så är fallet är ingen slump. Stark utländsk efterfrågan på våra medlemsföretags varor och tjänster har byggt upp Sveriges välstånd och möjliggjort den resa som givit oss ett av världens bästa länder att leva och arbeta i.

Ladda ner rapporten

Men Sveriges position i tätklungan är inte naturgiven. I en mer polariserad värld finns en risk att internationell samverkan försvagas och att stora länder gör upp framför mindre länder. I takt med att omvärlden förändras så förändras även våra förutsättningar för handel och i förlängningen vårt välstånd – det är en nödvändig insikt för den som vill bygga Sverige ännu starkare.

Att Teknikföretagen är näringslivets främsta röst för mer handel med omvärlden innebär att vårt idéarbete syftar till att placera Sverige och EU i en handelspolitiskt gynnsam position. Vi lyssnar på våra medlemsföretag, som i hård konkurrens med andra länders företag kan hjälpa svenska beslutsfattare att staka ut vägen framåt.

Den som värnar svenskt välstånd måste slå vakt om unionens legitimitet, inre marknaden, stöd till Världshandelsorganisationen, WTO, och de frihandelsavtal som kommer med medlemskapet. I tider av ökande EU-skepticism och protektionistiska vindar är det viktigt att Teknikföretagen som organisation och Sverige som land engagerar sig i samtalet om vilket EU och vilken handelspolitik vi behöver för att öka Sveriges välstånd. Det resulterar i flera slutsatser som vi presenterar i denna skrift.

Nu, mer än någonsin tidigare, är det viktigt att svenska partier och parlamentariker tar åt sig av dessa budskap. Hotet mot frihandelspolitiken kommer inte bara från den EU-skeptiska höger- och vänsterkanten. Det kommer även från medlemsländer som vill åsidosätta EU:s statsstödsregler för att skapa dominerande europeiska industrijättar, European Champions, för att möta konkurrensen från Kina.

Lägg till det att Brexit innebär en förlust av en viktig allierad som stått upp för den inre marknaden, regelförenklingar och frihandel. Därför är det viktigt att Sverige under kommande mandatperiod arbetar för att bli en mer tongivande aktör i EU, som motarbetar protektionistiska tendenser och istället utvecklar EU till att bli världens handelsvänligaste ekonomi.

I 2019 års val till Europaparlamentet är insatserna höga – och Sveriges konkurrenskraft står på spel.

Publicerades 7 maj 2020