Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Rapport 31 maj

Teknikföretagens industristrategi 2018

Att vi i Sverige har en internationellt konkurrenskraftig industri med produktion och tjänster är avgörande för landets ekonomi. Industrin bidrar både till arbetstillfällen och tillväxt. Dessutom betalar exporten från svensk industri en stor del av vår välfärd.

Ladda ner rapporten

För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi i Sverige skapa bästa möjliga villkor för teknikföretag som vill utveckla ännu bättre produkter/tjänster och effektivare produktionsprocesser i en allt mer digitaliserad värld. Det handlar till exempel om att Sverige har kompetens och forskning i världsklass.

Det handlar också om en väl fungerande handel på en global marknad. EU:s konkurrenskraft har direkt påverkan på Sverige och svensk industri. I centrum för detta arbete behöver den inre marknaden prioriteras, inte minst för teknikföretag. Svenska företag har dessutom de bästa möjligheter att bidra till att lösa många av de globala samhällsutmaningarna. Därför är en hållbar industri som levererar hållbara lösningar en möjlighet för Sverige som nation.

Som grund behöver vi alltid ha goda förutsättningar för global konkurrenskraft där ekonomiska villkor har stor betydelse för Sveriges attraktivitet för investeringar och företagande samt att en väl fungerande arbetsmarknad står i centrum. Sveriges tradition av innovationsförmåga och samverkan ger goda förutsättningar att anta många av de globala utmaningarna.

Men för att stärka konkurrenskraften och göra Sverige mer attraktivt för nya investeringar, krävs ett helhetsperspektiv samt en bättre samordning mellan olika politikområden. Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar Teknikföretagen förutsättningarna för att världens bästa teknikföretag ska kunna bedriva verksamhet i Sverige. Vi gör detta genom analyser och tidig påverkan för en ändamålsenlig politik både i Sverige och EU. Därför träffar vi kontinuerligt politiker och beslutsfattare för att berätta om företagens verklighet och få dem att förstå vad företagen behöver för att blomstra.

I denna industristrategi ger vi ett helhetsperspektiv på de åtgärder som företag, regering och riksdag bör ta för att vässa svensk industri i den globala konkurrensen. Det handlar om förslag för att få företag att starta, växa och investera i Sverige.

Publicerades 1 juni 2018