Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ny lag om cybersäkerhet från 1 januari 2025

Det så kallade NIS2-direktivet ska införas i svensk lag, och förslaget om hur detta ska genomföras har varit ute på remiss. Utredningen föreslår att en ny lag om cybersäkerhet träder i kraft den 1 januari 2025, och tillverkningsindustrin kommer att vara en av de sektorer som omfattas av de nya kraven. Enligt förslaget kommer fyra länsstyrelser att dela på tillsynen över sektorn.

Bild: Pixabay Bild: Pixabay

Nyhet
24 maj 2024
Sakområde:

Teknikföretagen har svarat på remissen och framfört kritik mot utredningen, särskilt för att det helt saknas analys av de ekonomiska konsekvenserna för företagen. Utredningen föreslår också att kraven på de svenska företagen ska vara striktare än vad direktivet anger, något som vi också kommenterar.

- Det är uppseendeväckande att vi återigen får se förslag på svensk lagstiftning där konsekvenserna för företagen inte har analyserats. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom regeringen har som en av sina prioriteringar att arbeta med regelförenkling, säger Teknikföretagens näringspolitiska expert My Bergdahl.

Teknikföretagen understryker i sitt remissvar också behovet av att arbeta med tillitsfull samverkan mellan myndigheter och företag som en grund för att stärka cybersäkerheten.

– Det finns flera goda exempel att dra lärdom av, och dessa borde ha lyfts fram. Utredningen saknar förslag om åtgärder för samverkan mellan tillsynsmyndigheterna och företagen, fortsätter My Bergdahl.

I remissvaret pekar Teknikföretagen på behovet av att det av regeringen aviserade implementeringsrådet snarast kommer på plats för att förbättra sättet på vilket Sverige genomför EU-lagstiftning.

Läs hela remissvaret.