Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 24 maj

Teknikföretagens synpunkter på delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

Remissvar Fö2024/00496
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på ovan förslag och har sammanfattningsvis kommentarer inom följande områden.

  • Samverkan – vi önskar ett ökat fokus på tillitsfull samverkan mellan myndigheter och de sektorer och företag som de ansvarar för
  • Tillsyn - strukturen med många (nya) tillsynsmyndigheter riskerar att leda till olika bedömningar och också att företag kan komma att stå under tillsyn av flera myndigheter och stärkt samordning behövs därför
  • Konsekvensanalys - den gjorda analysen är bristfällig och uppfyller inte kraven men konsekvenserna för företagen behöver utredas
  • Tidplan - det kommer att vara utmanande för såväl myndigheter som verksamheter att kunna förbereda sig och uppfylla de krav som ställs inom den tid som ges och en så kallad Grace period skulle kunna övervägas för att förenkla
  • Det svenska genomförandet – förslaget går i delar utöver vad direktivet stadgar utan att det närmare analyseras vad effekterna av detta blir, trots att detta särskilt angavs i direktiven till utredningen
Publicerades 24 maj 2024