Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 17 maj 2023

STEM den viktigaste skolfrågan

Teknikföretagen vill se en svensk STEM-strategi. Den skulle innebära en satsning på ämnen och utbildningar som på engelska blir Science, Technology, Engineering och Mathematics. Det är kunskaper som är helt nödvändiga för att ett land ska vara konkurrenskraftigt.

Li Ljungberg har nyligen tagit emot ett besök från Nederländerna. En av de främsta experterna på landets STEM-satsning, Beatrice Boots, har besökt Sverige och bland annat träffat forskare och politiker.  

- En satsning på STEM borde vara den viktigaste skolfrågan i Sverige, men jag kan konstatera att det är helt andra saker som dominerar skoldebatten, som till exempel läsplattor och vilka som driver skolor, säger Li Ljungberg som är näringspolitisk expert på Teknikföretagen. 

Besöket från Nederländerna var inspirerande. Deras STEM-strategi har som utgångspunkt att Nederländerna ska vara en konkurrenskraftig ekonomi som hävdar sig väl på de internationella marknaderna. Strategin innebär att en stor del av samhällets aktörer samverkar mot samma mål. Det omfattar politiken, näringslivet, myndigheter, regionala organ och stora delar av utbildningsväsendet. Man ställer sig alla bakom gemensamma mål, till exempel om kvalitén för de kunskaper som ska nås och hur många studenter på STEM-inriktade som behövs för att för rusta landet med rätt kompetens.

- Ett intressant exempel på hur man samverkar i Nederländerna kring STEM, är att tre departement delar på ansvaret. Näring, social- och utbildningsdepartementen är alla med, berättar Li Ljungberg.

Teknikföretagen ser att STEM är avgörande för att Sverige ska bygga konkurrenskraft, på samma sätt som man insett detta i Nederländerna. STEM, Science, Technology, Engineering och Mathematics, är ämnen som bildar grund för en framgångsrik och kunskapsdriven ekonomi. Dessa kunskaper är avgörande inom industrin, men det blir allt viktigare i övriga branscher och samhällssektorer. 

Li Ljungberg vill också peka på hur man i Nederländerna lyckats inspirera unga att intressera sig för STEM-ämnen.

- Man har till exempel infört ett nytt ämne. Ett hybridämne där man utgår från problemlösning, genom att använda sina teoretiska färdigheter till att lösa ett lösa ett verkligt problem. 

Nederländerna är dock inte ensamma. Land efter land i Europa har en STEM-strategi. Nu väntar Teknikföretagen och den svenska industrin på att också Sverige ska hoppa på STEM-tåget.