Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 26 jan. 2023

STEM – ett måste för att lösa kompetensbristen

Den gröna omställningen och den automatisering som sker inom industri kräver matchande kompetens. Det är en av diskussionsämnena på seminariet som Teknikföretagens sponsrar på Science week den 1 februari. En av lösningarna är STEM-utbildningar.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Det pågår en omfattande grön omställning i Sverige och i EU för att möta klimatutmaningen, och parallellt sker digitaliseringen och automatiseringen i hög hastighet. Båda omställningarna kräver omfattande utbildningsinsatser för att matcha kompetens och efterfrågan för att jobben ska komma till just Sverige.

Samtidigt visar en studie från oss på Teknikföretagen att unga inte ser sig själva som en del av lösningen på klimatutmaningarna eller den gröna omställningen i den utsträckning som vi önskar. Ungas intresse för, och inställning till, Teknik behöver öka. En del av den utmaningen kräver omfattande satsningar på STEM-utbildningar.

Ungas intresse påverkas av skolans undervisning i ämnen som teknik, naturvetenskap och matte. Tyvärr finns här stor utvecklingspotential. Få elever klarar en godkänd nivå i matematik, mindre än hälften av lärarna som idag undervisar i teknik är behöriga och undervisningen i klassrummen behöver i större utsträckning tilltala både tjejer och killar. Det här leder till problem högre upp i utbildningskedjan, som att man har få sökande till utbildningar som är helt samhällskritiska för att nämna ett exempel eller större avhopp från utbildningar, på grund av för dåliga förkunskaper.

I ljuset av den teknikutvecklingen som sker behövs ett större politiskt intresse kring ämnet och det krävs en rejäl statushöjning. Att fler elever i grund- och gymnasieskolan ökar sina kunskaper inom matte och teknik är en nyckel till bättre livschanser för fler. Men vad är det då egentligen som hindrar och framför allt hur kommer vi vidare? Det kommer vi bland annat diskutera tillsammans med utbildningsministern Mats Persson på Science week 1 februari.

Träffa oss på plats genom att boka din plats här eller följ seminariet online.