Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 27 mars 2023

OECD anser att Sverige behöver en nationell teknologi- och innovationsstrategi – Teknikföretagen stämmer in

Det svenska forskning- och innovationssystemet behöver effektiviseras. Det menar OECD som i förra veckan presenterade sin syn på Sveriges forskningslandskap och dess utmaningar vid ett SNS-seminarium.

Peter Johansson, enhetschef
Peter Johansson, enhetschef

Ett förslag som framhålls särskilt är att Sverige bör ta fram en övergripande STI- strategi* (forsknings- och innovationsstrategi) i syfte att mer effektivt kunna satsa på de kunskapsområden som behövs för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Strategiska kunskapssatsningar är nyckeln till att lösa behovet av ökad konkurrenskraft och tillväxt, förbättrad totalförsvarsförmåga och för att möjliggöra den gröna och digitala omställningen. Genom strategin ser OECD att en holistisk nationell vision för svensk forskning skulle kunna skapas. OECD lyfter också fram att Sverige behöver ökad samordning mellan forskningsfinansiärer och vi måste öka förmågan att prioritera, vilket en strategi skulle vara ett viktigt verktyg för.

- Teknikföretagen ser också behov av en en nationell Teknologi- och innovationsstrategi, kommenterar Peter Johansson enhetschef Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen. Syftet med strategin är att akademi, politik, institut och industri gemensamt ska kunna prioritera och satsa på de kunskapsområden där Sverige har möjlighet att ta en ledande roll internationellt. Det förutsätter dock en gemensam kraftsamling eftersom konkurrensen om att ta fram framtidens kunskap är mycket hård.  

De olika kunskapsområden som bedöms som särskilt viktiga i strategin bör sedan omsättas i praktiskt arbete i olika strategiska industridrivna innovationsprogram, där akademi, industri och industri kan samarbeta inom de identifierade områdena. Utveckling av kritisk teknologi och kunskap är en nyckelfråga för Sverige och världen och utan en nationell strategi riskerar framtida FoU-satsningar att inte ge den effekt som behövs. Regeringen bör ha ett övergripande ansvar för att ta fram strategin, men kunskapsbehoven och utmaningarna måste definieras av industrin, tillsammans med akademi och forskningsinstitut.

En annan viktig förutsättning för Sveriges framtid som forsknings- och innovationsland är att ambitionsnivån i de finansiella statliga forskningssatsningarna ökar väsentligt. Andra länder gör offensiva satsningar och Sverige måste hänga med för att bibehålla och öka konkurrenskraften. Att staten satsar mer pengar är också en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta att lägga sina FoU-investeringar i Sverige.

Mer på Internet https://www.sns.se/en/articles/oecd-on-swedens-research-landscape-2/

Seminarium: “OECD on Sweden’s Research Landscape” 24 mars 2023

 

 

*Science, Technology and Innovation