Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 10 feb. 2023

Teknikföretagen beviljas förberedelseprojekt för att forma framtidens strategiska innovationsprogram

Teknikföretagens ansökan om Klimatsmart, cirkulär och konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige 2040 beviljades den 6 februari. Teknikföretagen och RISE ansökan var en av 23 som beviljas ett förberedelseprojekt, av totalt 98 ansökningar. Det innebär finansiering för att ta fram förslag på ett program inom ramen för den nya generationens strategiska innovationsprogram - kallat Impact Innovation.

Kommande Impact Innovation-programmen ska bli färre och större och efterträder de tidigare strategiska innovationsprogrammen i Vinnovas regi. I ett första steg ska Teknikföretagens och RISE:s konsortium formulera missions, d.v.s. lösningar på viktiga samhällsutmaningar som kopplar till Klimatsmart, cirkulär och konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige 2040. För att formulera missions krävs en arena där industri, forskning och samhälle kan diskutera och arbeta tillsammans, varför nuvarande konsortium för projektet kommer att breddas ytterligare under 2023.

Nästa steg är att i senast oktober 2023 följa upp med en ansökan om ett 10-årigt Impact Innovation-program till Vinnova, som därefter gör ytterligare ett urval och godkänner en handfull program som planeras starta till våren 2024.

Tre utmaningar är i fokus för Teknikföretagens och RISE förslag:

  • Cirkulär ekonomi genom digital spårbarhet i produkter och processer
  • Fossilfri och resurseffektiv tillverkningsindustri genom optimering i värdenätverk och värdekedjor
  • Resilient produktion och produktutveckling genom innovativa och kompetenta människor och organisationer

Nu startar arbetet att samla ett projektkonsortsium för att arbeta fram missions och formulera en ny, vidareutvecklad ansökan. Under våren kommer dialog med andra viktiga aktörer att genomföras, från innovations- och forskningsaktörer till regioner. Impact Innovation-programmen kommer också tillvarata redan utvecklade koncept och insatser från tidigare generations strategiska innovationsprogram, som internationell samverkan, utbildningsprogram och insatser för små och medelstora företag. 

Kontakt

KORT OM IMPACT INNOVATION PROGRAM:
EnergimyndighetenFormas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta nästa generation strategiska innovationsprogram. Inom satsningen, som går under namnet Impact innovation, ska upp till fem aktörsdrivna program bildas och starta upp under första kvartalet 2024.

Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

Som ett led i processen att utforma kraftfulla program får nu 23 så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning.