Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 12 dec. 2022

Överenskommelse om etableringsjobb

Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har enats om en modell för att skapa fler möjligheter för långtidsarbetslösa och nyanlända att få arbete. Kollektivavtalet innebär att en särskild anställning införs där arbetsgivaren och staten delar på ersättningskostnaden.

Foto: Anna Nordin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen
Foto: Anna Nordin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen

Den 5 december slöt Svenskt Näringsliv avtal med Unionen och LO om en helt ny anställningsmodell som kallas etableringsjobb. Syftet är att ge fler långtidsarbetslösa och nyanlända en ny möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

–  Återigen bidrar den svenska arbetsmarknadsmodellen till att lösa ett bredare samhällsproblem. Det var industrin som utvecklade den här modellen och det gjordes redan under flyktingkrisen 2015–2016. Överenskommelsen kan underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett första jobb. Alla vinner på en mer inkluderande arbetsmarknad, säger Anna Nordin, bitränade förhandlingschef på Teknikföretagen.

Modellen innebär att arbetsgivaren betalar lön och sociala avgifter till en kostnad på 8 000 till 9 000 kronor per månad. Därutöver får den enskilde arbetstagaren en utfyllnad från staten. Anställningsformen kommer kunna tillämpas under 24 månader.

– Fokus har varit att skapa ett enkelt system både för arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Företagen anställer till låg kostnad och liten risk och hanterar den anställde som övriga anställda. På så sätt kommer modellen kunna bidra till företagens kompetensförsörjning, säger Anna Nordin och fortsätter.

- Med modellen får långtidsarbetslösa kunskaper och erfarenheter som krävs på arbetsmarknaden. Samtidigt får den enskilde en löneutfyllnad och en sammanlagd inkomst motsvarande lägstalönen i ordinarie kollektivavtal – en ersättning som det går att leva på.

Innan avtalet kan börja tillämpas behöver regeringen först genomföra vissa förordningsändringar enligt parternas krav.

Vad är etableringsjobben och när kan vi börja tillämpa dem?
  • Etableringsjobben kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa.

  • Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägstalönen i kollektivavtalet. Kostnaden delas ungefärligt lika mellan staten och arbetsgivaren. Som längst kommer arbetstagaren att kunna ha ett etableringsjobb under två års tid. Därefter ska etableringsjobbet i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning.

  • Avtalet träder i kraft vid årsskiftet. Innan avtalet kan börja tillämpas behöver också regeringen först genomföra vissa förordningsändringar enligt parternas krav. Teknikföretagens arbetsgivarförbund behöver också anta överenskommelsen på förbundsnivå.

  • Inför lanseringen av modellen kommer Teknikföretagens arbetsgivarguide uppdateras med steg-för-steg guide med anpassade blanketter.
Visa mer